Chat with us, powered by LiveChat Gå til sidens indhold
2-årig HF

Ansøgning

Du søger om optagelse på den 2-årige HF via optagelse.dk. Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du altid velkommen til at kontakte Vejledningen for den 2-årige HF.

For at blive optaget på den 2-årige HF er der en række optagelseskrav, du skal opfylde, alt efter om du kommer direkte fra 9. klasse, 10. klasse eller har modtaget anden undervisning på samme niveau. 

 • Optagelseskrav

  Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive optaget på den 2-årige HF?

  For at blive optaget på den 2-årige HF, er der en række optagelseskrav du skal opfylde. Alt efter om du kommer direkte fra 9. klasse, 10. klasse eller har modtaget anden undervisning på tilsvarende niveau, er der forskellige krav, du skal opfylde.

  • Optagelse efter 9. klasse

   For at have retskrav på optagelse til den 2-årige uddannelse til HF-eksamen i op til to år efter 9. klasse skal du:

   • have søgt rettidigt (senest 1. marts) i direkte forlængelse af 9. klasse.
   • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i karaktergennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.
   • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5. - 9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.
   • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler.
   • have bestået folkeskolens afgangseksamen.
   • have opnået 4 i karaktergennemsnit af de lovbundne prøver (dansk mundtligt og skriftligt, matematik skriftligt, engelsk mundtligt og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi mundtligt). 

   Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, har du krav på optagelse, hvis du har opnået mindst 6,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøvefag.

  • Optagelse efter 10. klasse

   For at have retskrav på optagelse til den 2-årige uddannelse til HF-eksamen i op til et år efter afslutningen af 10. klasse, skal du:

   • have søgt rettidigt (senest 1. marts) i direkte forlængelse af 10. klasse.
   • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i karaktergennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.
   • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.
   • have aflagt enten folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket, eller folkeskolens 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse.
   • have fået undervisning i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og aflagt 10.-klasseprøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt.
   • have aflagt enten folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi i 10. klasse.
   • have opnået mindst 2,0 som karakter i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.

   Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, har du krav på optagelse, hvis du har opnået mindst 6,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøvefag.

   Hvis du hverken er vurderet uddannelsesparat eller har over 6,0 i karaktergennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, kan du søge optagelse via en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale. 

  • Optagelse, der ikke sker i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse

   Hvis du vil starte på den 2-årige HF, men ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du:

   • have en almen forberedelseseksamen i henhold til AVU-loven.
   • søge i den førstkommende optagelsestermin, efter at den sidste af AVU-prøverne er bestået.

   Har du ikke en almen forberedelseseksamen, kan du også optages efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen. Vurderingen foretages af HF Vejledningen på KVUC.

 • Undervisningsstart

  Hvornår kan jeg starte på den 2-årige HF?

  Du kan starte på den 2-årige HF hvert år i august måned.

 • Ansøgning

  Hvordan søger jeg optagelse på den 2-årige HF?

  Du søger om optagelse på den 2-årige HF via optagelse.dk. Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du altid velkommen til at kontakte Vejledningen for den 2-årige HF.

  Vi bekræfter modtagelsen af din ansøgning via e-boks. Du får endelig besked om optagelse sidst i maj, når alle ansøgninger til den 2-årige HF i Region Hovedstaden er behandlet.

  Når du søger HF ASF, HF Ordblind eller HF Klima & Arktis

  Hvis du vil søge HF ASF er det vigtigt at du skriver 'HF ASF' i kommentarfeltet på din ansøgning på optagelse.dk, samt vælger Billedkunst C som det praktiske/musiske fag.

  Hvis du vil søge HF Ordblind er det vigtigt at du skriver 'HF Ordblind' i kommentarfeltet på din ansøgning på optagelse.dk, samt vælger Dramatik C som det praktiske/musiske fag.

  Hvis du vil søge HF Klima & Arktis er det vigtigt at du skriver 'HF Klima & Arktis' i kommentarfeltet på din ansøgning på optagelse.dk.

 • Ansøgningsfrister

  Hvornår skal jeg søge om optagelse på den 2-årige HF?

  Ansøgningsfristen for den 2-årige HF er d. 1. marts, men vi modtager ansøgninger helt frem til undervisningens start midt i august.

 • Åbent Hus og Brobygning

  Kan jeg besøge den 2-årige HF til Åbent Hus?

  Hvis du overvejer at starte på den 2-årige HF, men gerne vil vide lidt mere om uddannelsen, er det en god idé at besøge os.

  Du kan både komme til åbent hus i slutningen af januar, og du kan også tilmelde dig et brobygningsforløb.

  Kursister smiler i kantinen på S1)

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I Vejledningen for den 2-årige HF er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der kan hjælpe dig med ansøgningsprocessen og dine muligheder for at læse en 2-årig HF.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb