Gå til sidens indhold
2-årig HF

Ansøgning

Hvis du ønsker at starte på den 2-årige HF, kan du søge om optagelse via optagelse.dk.

For at blive optaget på den 2-årige HF er der en række optagelseskrav, du skal opfylde, alt efter om du kommer direkte fra 9. klasse, 10. klasse eller har modtaget anden undervisning på samme niveau. 

 • Optagelseskrav

  Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive optaget på den 2-årige HF?

  For at blive optaget på den 2-årige HF, er der en række optagelseskrav du skal opfylde. Alt efter om du kommer direkte fra 9. klasse, 10. klasse eller har modtaget anden undervisning på tilsvarende niveau, er der forskellige krav, du skal opfylde.

  • Optagelse efter 9. klasse

   Hvis du vil starte på den 2-årige HF efter 9. klasse, skal du med tilfredsstillende resultat:

   • have afsluttet 9. klasse og aflagt folkeskolens obligatoriske 9. klasses prøver.
   • være vurderet uddannelsesparat.
   • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 7.-9. klasse.
   • have opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit fra de lovbundne 9. klasses prøver.
  • Optagelse efter 10. klasse

   Hvis du vil starte på den 2-årige HF efter 10. klasse, skal du med tilfredsstillende resultat:

   • have afsluttet 10. klasse eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau.
   • have aflagt de skriftlige og mundtlige 10. klasseprøver i dansk, matematik og engelsk.
   • have aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi efter 9. eller 10. klasse.
   • have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt eller indstillet dig til en prøve i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk).
  • Optagelse efter FVU eller AVU

   Hvis du vil starte på den 2-årige HF efter AVU eller FVU, skal du med tilfredsstillende resultat:

   • have aflagt almen forberedelseseksamen (FVU) eller almen voksenuddannelse (AVU) med enkeltfagene: Dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik - alle på D-niveau, samt naturvidenskab og ét af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover.
 • Undervisningsstart

  Hvornår kan jeg starte på den 2-årige HF?

  Du kan starte på den 2-årige HF hvert år i august måned.

 • Ansøgning

  Hvordan søger jeg optagelse på den 2-årige HF?

  Du kan søge optagelse på den 2-årige HF via optagelse.dk. Hvis du kommer direkte fra enten 9. eller 10. klasse, skal du søge om optagelse gennem optagelse.dk ved hjælp fra den UU-vejleder, der er tilknyttet din skole.

  Vi bekræfter modtagelsen af din ansøgning via brev og giver dig besked om din mulighed for optagelse. Du får endelig besked om optagelse sidst i maj, når alle ansøgninger til den 2-årige HF i Region Hovedstaden er behandlet.

 • Ansøgningsfrister

  Hvornår skal jeg søge om optagelse på den 2-årige HF?

  Der er ansøgningsfrist for optagelse på den 2-årige HF hvert år d. 1. marts. 

 • Åbent Hus

  Kan jeg besøge den 2-årige HF til Åbent Hus?

  Hvis du overvejer at starte på den 2-årige HF på KVUC, men gerne vil vide lidt mere om uddannelsen, er det en god idé at besøge os til åbent hus.

  Hvert år i slutningen af januar åbner vi dørene til en informationsaften for alle interesserede. Her har du mulighed for at møde studievejledere, lærere og nuværende kursister. Vi går også en tur i huset, så du kan få et indtryk af studiemiljøet og stemningen.

  Det er åbent hus, så du skal bare møde op – og du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med.

  Besøg os til Åbent Hus 2019

  Vi holder Åbent Hus torsdag d. 24. januar 2019 kl. 19.30 i Vognmagergade 8, 1120 København K. Vi glæder os til at se dig.

  36_Ny rektor2.jpg)

Besøg os til Åbent Hus

Vi holder Åbent Hus torsdag d. 24. januar 2019 kl. 19.30 i Vognmagergade 8, 1120 København K. Vi glæder os til at se dig.

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I HF Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt den uddannelse på HF, du gerne vil starte på.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GSK
GSK - Gymnasial supplering