Gå til sidens indhold
2-årig HF
Du kan stadig søge om optagelse på den 2-årige HF via optagelse.dk

Ansøgning

Du søger om optagelse på den 2-årige HF via optagelse.dk. Du kan også kontakte HF Vejledningen, som kan hjælpe dig med at ansøge. 

For at blive optaget på den 2-årige HF er der en række optagelseskrav, du skal opfylde, alt efter om du kommer direkte fra 9. klasse, 10. klasse eller har modtaget anden undervisning på samme niveau. 

 • Optagelseskrav

  Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive optaget på den 2-årige HF?

  For at blive optaget på den 2-årige HF, er der en række optagelseskrav du skal opfylde. Alt efter om du kommer direkte fra 9. klasse, 10. klasse eller har modtaget anden undervisning på tilsvarende niveau, er der forskellige krav, du skal opfylde.

  • Optagelse efter 9. klasse

   Hvis du vil starte på den 2-årige HF efter 9. klasse, skal du:

   • have søgt rettidigt (senest 1. marts) i direkte forlængelse af 9. klasse.
   • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i karaktergennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.
   • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5. - 9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.
   • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler.
   • have bestået folkeskolens afgangseksamen.
   • have opnået 4 i karaktergennemsnit af de lovbundne prøver (dansk mundtligt og skriftligt, matematik skriftligt, engelsk mundtligt og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi mundtligt). 

   Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, har du krav på optagelse, hvis du har opnået mindst 6,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøvefag.

  • Optagelse efter 10. klasse

   Hvis du vil starte på den 2-årige HF efter 10. klasse, skal du:

   • have søgt rettidigt (senest 1. marts) i direkte forlængelse af 10. klasse.
   • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i karaktergennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.
   • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.
   • have aflagt enten folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket, eller folkeskolens 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse.
   • have fået undervisning i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og aflagt 10.-klasseprøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt.
   • have aflagt enten folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi i 10. klasse.
   • have opnået mindst 2,0 som karakter i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.

   Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, har du krav på optagelse, hvis du har opnået mindst 6,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøvefag.

   Hvis du hverken er vurderet uddannelsesparat eller har over 6,0 i karaktergennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, kan du søge optagelse via en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale. I 2019 afholdes prøven d. 14. juni, og samtalerne foregår i uge 26.

  • Optagelse, der ikke sker i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse

   Hvis du vil starte på den 2-årige HF, men ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du:

   • have en almen forberedelseseksamen i henhold til AVU-loven.
   • søge i den førstkommende optagelsestermin, efter at den sidste af AVU-prøverne er bestået.

   Har du ikke en almen forberedelseseksamen, kan du også optages efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen. Vurderingen foretages af HF Vejledningen på KVUC.

 • Undervisningsstart

  Hvornår kan jeg starte på den 2-årige HF?

  Du kan starte på den 2-årige HF hvert år i august måned.

 • Ansøgning

  Hvordan søger jeg optagelse på den 2-årige HF?

  Du kan søge optagelse på den 2-årige HF via optagelse.dk. Du kan også kontakte HF Vejledningen, som kan hjælpe dig med at ansøge. 

  Hvis du kommer direkte fra enten 9. eller 10. klasse, skal du søge om optagelse gennem optagelse.dk ved hjælp fra den UU-vejleder, der er tilknyttet din skole. 

  Vi bekræfter modtagelsen af din ansøgning via brev og giver dig besked om din mulighed for optagelse. Du får endelig besked om optagelse sidst i maj, når alle ansøgninger til den 2-årige HF i Region Hovedstaden er behandlet.

 • Ansøgningsfrister

  Hvornår skal jeg søge om optagelse på den 2-årige HF?

  Den officielle ansøgningsfrist for optagelse på den 2-årige HF er hvert år d. 1. marts. 

  Du kan stadig nå at ansøge via optagelse.dk

  Nåede du ikke ansøgningsfristen d. 1. marts? Du kan stadig ansøge via optagelse.dk. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende.

 • Åbent Hus

  Kan jeg besøge den 2-årige HF til Åbent Hus?

  Hvis du overvejer at starte på den 2-årige HF på KVUC, men gerne vil vide lidt mere om uddannelsen, er det en god idé at besøge os til åbent hus.

  Hvert år i slutningen af januar åbner vi dørene til en informationsaften for alle interesserede. Her har du mulighed for at møde studievejledere, lærere og nuværende kursister. Vi går også en tur i huset, så du kan få et indtryk af studiemiljøet og stemningen.

  Det er åbent hus, så du skal bare møde op – og du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med.

  36_Ny rektor2.jpg)

Du kan stadig søge om optagelse på den 2-årige HF via optagelse.dk

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I HF Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt den uddannelse på HF, du gerne vil starte på.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GSK
GSK - Gymnasial supplering