2-årig HF

Om uddannelsen

På den 2-årige HF kan du vælge mellem forskellige tilrettelæggelser. De har betydning for, hvordan din klasse er sammensat, eller hvordan undervisningen er tilrettelagt. 

På andet år kan du vælge mellem forskellige HF-linjer og målrette din HF til den videregående uddannelse, du drømmer om.

 • Introduktion

  Hvad er den 2-årige HF?

  Den 2-årige HF på KVUC er en gratis, almen gymnasial ungdomsuddannelse, der giver adgang til korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. På den 2-årige HF får du en HF-eksamen på to år. Du går i en stamklasse, med et fast tilknyttet lærerteam og en vejleder.

 • Tilrettelæggelser

  Hvordan er undervisningen og klasserne sammensat på den 2-årige HF?

  På den 2-årige HF har vi forskellige tilrettelæggelser, der har betydning for, hvordan din klasse er sammensat det første år.

  Vi har standard-klasser, unge-klasser for dig under 18 år og voksen-klasser for dig over 25 år. Vælger du HF Ordblind kommer du i en særlig klasse kun for ordblinde, og vælger du HF ASF kommer du i en klasse med andre med en ASF-diagnose.

 • HF-linjer

  Hvilke linjer kan jeg vælge på den 2-årige HF?

  På den 2-årige HF kan du målrette din HF til den videregående uddannelse, du drømmer om at læse videre på med en HF-linje.

  En HF-linje består typisk af to linjefag og et valgfag. Du skal først vælge din endelige HF-linje i løbet af dit første år på uddannelsen. 

  HF-linjerne er direkte adgangsgivende til de korte og mellemlange erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Vil du læse videre på universitetet skal du udvide din HF-linje med to ekstra fag. Det kan du gøre med den HF Uni.

  HF Ordblind

  HF Ordblind er for dig, der er ordblind, og giver dig nye strategier til at håndtere din ordblindhed.

  Læs mere om HF Ordblind

  HF Klima & Arktis

  HF Klima & Arktis er for dig, der er interesseret i klimaforandringerne. I foråret 2023 tager klassen på rejse i Grønland.

  Læs mere om HF Klima & Arktis

  HF Kreativ Skrivning

  HF Kreativ Skrivning er for dig, der allerede på 1. år ønsker at udtrykke dig kreativt på skrift i en klasse med andre, der har samme interesse.

  Læs mere om HF Kreativ Skrivning

  HF Krea

  HF Krea er for dig, der gerne vil udvikle dine kreative færdigheder.

  Læs mere om HF Krea

  HF Menneske og samfund

  HF Menneske og samfund er for dig, der har en særlig interesse for menneskers udvikling, vilkår og muligheder.

  Læs mere om HF Menneske og samfund

  HF Science

  HF Science er for dig, der har en særlig interesse for naturvidenskab.

  Læs mere om HF Science

  HF Sprog og kommunikation

  HF Kommunikation og sprog er for dig, der har en særlig interesse for sprog, kulturmøder, medier og formidling.

  Læs mere om HF Sprog og kommunikation

  HF Sundhed

  HF Sundhed er for dig, der har en særlig interesse for mennesker, sundhed og forebyggelse af sygdomme.

  Læs mere om HF Sundhed

  HF Uni

  HF Uni er for dig, der ønsker at blive klar til en universitetsuddannelse i løbet af to år.

  Læs mere om HF Uni - Udvidet fagpakke

  HF Verdensmål

  HF Verdensmål er for dig, der har en særlig interesse for klima, politik og grøn omstilling i et globalt perspektiv.

  Læs mere om HF Verdensmål

  HF ASF

  HF ASF er for dig med en diagnose på autismespektret. Som kursist på HF ASF går du i en klasse med højst 12 kursister.

  Læs mere om HF ASF
 • Målgruppe

  Er den 2-årige HF relevant for mig?

  Den 2-årige HF er et godt tilbud til dig, der har været ude at prøve noget andet efter folkeskolen, fx arbejdet, rejst eller været i gang med en anden ungdomsuddannelse. Men den er også for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Uanset din baggrund har vi tårnhøje ambitioner for, at du får det bedste udbytte af din HF. Sammen arbejder vi målrettet for, at du bliver klar til en videregående uddannelse. 

  De fleste kursister på den 2-årige HF på KVUC er unge voksne, der ikke er gået den direkte vej gennem uddannelsessystemet, men har prøvet forskellige uddannelser eller jobs. Når du går på den 2-årige HF, vil du møde mennesker med meget forskellige uddannelsesbaggrunde, mål og erfaringer.  

 • Fremtidsmuligheder

  Hvad kan jeg bruge den 2-årige HF til?

  Den 2-årige HF på KVUC åbner dine døre til alle videregående uddannelser.

  Med den 2-årige HF kan du få adgang til:

  • Korte videregående uddannelser (fx Erhvervsakademi)
  • Mellemlange videregående uddannelser (fx Professionsbachelor)
  • Lange videregående uddannelser, fx Bachelor- og kandidat

  Du får direkte adgang til at læse videre på de korte og mellemlange erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Vil du læse videre på de lange videregående universitetsuddannelser, skal du læse to ekstra fag.

  Du kan læse de ekstra fag inden for de to år på den udvidede fagpakke HF Uni, eller du kan tage det supplerende overbygningsforløb (SOF).

  Direkte optagelse

  De fag og niveauer du vælger på den 2-årige HF, kan få indflydelse på, hvilke videregående uddannelser du kan søge direkte optagelse på. På Adgangskortet.dk kan du se, hvilke videregående uddannelser dit valg af fag giver adgang til.

  Gå til Adgangskortet

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I Vejledningen for den 2-årige HF er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der kan hjælpe dig med ansøgningsprocessen og dine muligheder for at læse en 2-årig HF.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb