2-årig HF

Om uddannelsen

Den 2-årige HF er en gratis gymnasial ungdomsuddannelse, der åbner dørene til korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

På uddannelsens andet år kan du vælge mellem forskellige linjer og målrette din HF til den videregående uddannelse, du drømmer om.

 • Introduktion

  Hvad er den 2-årige HF?

  Den 2-årige HF på KVUC er en gratis, almen gymnasial ungdomsuddannelse, der giver adgang til korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. På den 2-årige HF får du en HF-eksamen på to år. Du går i en stamklasse, med et fast tilknyttet lærerteam og en vejleder.

   

 • Særlige tilrettelæggelser på den 2-årige HF

  På den 2-årige HF har vi to særlige tilrettelæggelser.

  HF Ordblind, hvor du kommer i klasse med andre ordblinde, der primært kommer direkte fra 10. klasse.

  HF ASF, hvor du kommer i klasse med andre med en diagnose på autismespektret. 

 • HF-linjer

  Hvilke linjer kan jeg vælge på den 2-årige HF?

  På den 2-årige HF kan du målrette din HF til den videregående uddannelse, du drømmer om at læse videre på med en HF-linje.

  En HF-linje består typisk af to linjefag og et valgfag. Du skal først vælge din endelige HF-linje i løbet af dit første år på uddannelsen. 

  HF-linjerne er direkte adgangsgivende til de korte og mellemlange erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Vil du læse videre på universitetet, skal du udvide din HF-linje med to ekstra fag. Det kan du gøre med HF Uni.

  HF Krea

  HF Krea er for dig, der gerne vil udvikle dine kreative færdigheder.

  Læs mere om HF Krea

  HF Menneske og samfund

  HF Menneske og samfund er for dig, der har en særlig interesse for menneskers udvikling, vilkår og muligheder.

  Læs mere om HF Menneske og samfund

  HF Science

  HF Science er for dig, der har en særlig interesse for naturvidenskab.

  Læs mere om HF Science

  HF Sprog og kommunikation

  HF Kommunikation og sprog er for dig, der har en særlig interesse for sprog, kulturmøder, medier og formidling.

  Læs mere om HF Sprog og kommunikation

  HF Sundhed

  HF Sundhed er for dig, der har en særlig interesse for mennesker, sundhed og forebyggelse af sygdomme.

  Læs mere om HF Sundhed

  HF Uni

  HF Uni er for dig, der ønsker at blive klar til en universitetsuddannelse i løbet af to år.

  Læs mere om HF Uni - Udvidet fagpakke

  HF Verdensmål

  HF Verdensmål er for dig, der har en særlig interesse for klima, politik og grøn omstilling i et globalt perspektiv.

  Læs mere om HF Verdensmål

  HF Innovation

  HF Innovation er for dig med interesse for iværksætteri.

  Læs mere om HF Innovation

  HF Business

  HF Business er for dig, der er interesseret i handel, markedsføring og entreprenørskab.

  Læs mere om HF Business
 • Målgruppe

  Er den 2-årige HF relevant for mig?

  Den 2-årige HF er for alle. Vi har en stor søgning i alle aldersgrupper og danner derfor klasser efter alder, så du altid kommer i klasse med jævnaldrende.

  Den 2-årige HF er derfor både et godt tilbud til dig, der har været ude at prøve noget andet efter folkeskolen, fx arbejdet, rejst eller været i gang med en anden ungdomsuddannelse, eller for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Uanset din baggrund har vi tårnhøje ambitioner for, at du får det bedste udbytte af din HF. Sammen arbejder vi målrettet for, at du bliver klar til en videregående uddannelse. 

  De fleste elever på den 2-årige HF på KVUC er unge voksne, der har prøvet noget forskelligt. Derfor vil du møde forskellige typer mennesker med forskellige uddannelsesbaggrunde, mål og erfaringer.  

 • Fremtidsmuligheder

  Hvad kan jeg bruge den 2-årige HF til?

  Den 2-årige HF på KVUC åbner dine døre til alle videregående uddannelser.

  Med den 2-årige HF kan du få adgang til:

  • Korte videregående uddannelser (fx Erhvervsakademi)
  • Mellemlange videregående uddannelser (fx Professionsbachelor)
  • Lange videregående uddannelser, fx Bachelor- og kandidat

  Du får direkte adgang til at læse videre på de korte og mellemlange erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Vil du læse videre på de lange videregående universitetsuddannelser, skal du læse to ekstra fag.

  Du kan læse de ekstra fag inden for de to år på den udvidede fagpakke HF Uni, eller du kan tage det supplerende overbygningsforløb (SOF).

  Direkte optagelse

  De fag og niveauer, du vælger på den 2-årige HF, kan få indflydelse på, hvilke videregående uddannelser du kan søge direkte optagelse på. På Adgangskortet.dk kan du se, hvilke videregående uddannelser dit valg af fag giver adgang til.

  Gå til Adgangskortet

Få hjælp af 2-årig HF Vejledningen

Du kan kontakte Vejledningen for den 2-årige HF, hvis du har spørgsmål om uddannelsen eller ansøgningsprocessen.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb