Gå til sidens indhold
2-årig HF
Du kan stadig søge om optagelse på den 2-årige HF via optagelse.dk

Om uddannelsen

På den 2-årige HF kan du vælge mellem tre forskellige tilrettelæggelser. De har betydning for, hvordan din klasse er sammensat, eller hvordan undervisningen er tilrettelagt. 

Du kan også vælge mellem seks forskellige HF-linjer og målrette din HF til den videregående uddannelse, du drømmer om.

 • Introduktion

  Hvad er den 2-årige HF?

  Den 2-årige HF på KVUC er en almen gymnasial ungdomsuddannelse, der giver adgang til korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. På den 2-årige HF får du en HF-eksamen på to år. Du går i en klasse, med et fast tilknyttet lærerteam og en vejleder.

 • Tilrettelæggelser

  Hvordan er undervisningen og klasserne sammensat på den 2-årige HF?

  På den 2-årige HF kan du vælge mellem tre forskellige tilrettelæggelser. De har betydning for, hvordan din klasse er sammensat, eller hvordan undervisningen er tilrettelagt. 

  Voksen (25+)

  Til dig, der vil gå i en klasse med andre modne kursister, og selv er 25 år eller derover. Derudover er voksen (25+) et traditionelt 2-årigt HF-forløb. 

  Lektielight

  Til dig, der er interesseret i at bruge lidt mere tid på skolen og have fri, når du kommer hjem. Måske har du svært ved finde tiden eller koncentrationen til at læse lektier hjemme.

  På forløbet lektielight er der ingen dag til dag lektier. Der vil dog fortsat være skriftlige opgaver og værklæsninger, der skal forberedes hjemme. 

  Standard

  Til dig, der ønsker en traditionelt tilrettelagt HF med en bred variation af undervisningsformer og flere aldersgrupper i din klasse. 

 • HF-linjer

  Hvilke linjer kan jeg vælge på den 2-årige HF?

  På den 2-årige HF kan du vælge mellem seks HF-linjer og målrette din HF til den videregående uddannelse, du drømmer om at læse videre på.

  En HF-linje består af to linjefag og et valgfag. Du skal først vælge HF-linje i løbet af dit første år på uddannelsen. Derfor har du god tid til at sætte dig ind i hvilken linje, der er den bedste for dig.

  HF-linjerne er direkte adgangsgivende til de korte og mellemlange erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Vil du læse videre på universitetet skal du udvide din HF-linje med to ekstra fag. Det kan du gøre inden for de to år på den udvidede fagpakke HF Uni.

  HF Global

  HF Global er for dig, der har en særlig interesse i politiske, økonomiske og sociale spørgsmål i et globalt perspektiv.

  Læs mere om HF Global

  HF Krea

  HF Krea er for dig, der har en særlig interesse i medier, kultur og kreative fag.

  Læs mere om HF Krea

  HF Science

  HF Science er for dig, der har en særlig interesse i naturvidenskabelige spørgsmål.

  Læs mere om HF Science

  HF Menneske og samfund

  HF Menneske og samfund er for dig, der har en særlig interesse i menneskets udvikling og vilkår.

  Læs mere om HF Menneske og samfund

  HF Sundhed

  HF Sundhed er for dig, der har en særlig interesse i sundhed og ernæring.

  Læs mere om HF Sundhed

  HF Kommunikation og sprog

  HF Kommunikation og sprog er for dig, der har en særlig interesse i sprog og formidling.

  Læs mere om HF Kommunikation og sprog

  HF Uni - Udvidet fagpakke

  HF Uni er for dig, der gerne vil blive klar til en universitetsuddannelse på to år.

  Læs mere om HF Uni - Udvidet fagpakke
 • Målgruppe

  Er den 2-årige HF relevant for mig?

  Den 2-årige HF er et godt tilbud til dig, der har været ude at prøve noget andet efter folkeskolen, fx arbejdet, rejst eller været i gang med en anden ungdomsuddannelse. Men den er også for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Uanset din baggrund har vi tårnhøje ambitioner for, at du får det bedste udbytte af din HF. Sammen arbejder vi målrettet for, at du bliver klar til en videregående uddannelse. 

  De fleste kursister på den 2-årige HF på KVUC er unge voksne, der ikke er gået den direkte vej gennem uddannelsessystemet, men har prøvet forskellige uddannelser eller jobs. Når du går på den 2-årige HF, vil du møde mennesker med meget forskellige uddannelsesbaggrunde, mål og erfaringer.  

 • Fremtidsmuligheder

  Hvad kan jeg bruge den 2-årige HF til?

  Den 2-årige HF på KVUC åbner dine døre til alle videregående uddannelser.

  Med den 2-årige HF kan du få adgang til:

  • Korte videregående uddannelser (fx Erhvervsakademi)
  • Mellemlange videregående uddannelser (fx Professionsbachelor)
  • Lange videregående uddannelser, fx Bachelor- og kandidat

  Du får direkte adgang til at læse videre på de korte og mellemlange erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Vil du læse videre på de lange videregående universitetsuddannelser, skal du læse to ekstra fag.

  Du kan læse de ekstra fag på to forskellige måder. Du har mulighed for at tage de ekstra fag inden for de to år på den udvidede fagpakke HF Uni, eller du kan tage den Supplerende Overbygning.

  Direkte optagelse

  De fag og niveauer du vælger på den 2-årige HF, kan få indflydelse på, hvilke videregående uddannelser du kan søge direkte optagelse på. På Adgangskortet.dk kan du se, hvilke videregående uddannelser dit valg af fag giver adgang til.

  Gå til Adgangskortet

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I HF Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt den uddannelse på HF, du gerne vil starte på.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GSK
GSK - Gymnasial supplering