Chat with us, powered by LiveChat Gå til sidens indhold
HF Autisme

HF ASF

HF ASF på KVUC er en 2-årig gymnasial ungdomsuddannelse for dig med en diagnose inden for ASF-området.

Som kursist på HF ASF går du i en klasse med højst 12 kursister, hvor undervisningen og de fysiske rammer er specielt tilpasset ASF-kursister.

Du får undervisning af lærere med særlige viden om og erfaring fra ASF-området. Derudover får du tilknyttet en mentor med mulighed for samtaler efter behov.

HF ASF giver adgang til korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. 

 

 • Målgruppe

  Er HF ASF relevant for mig?

  HF ASF er relevant for dig, der har behov for at undervisningen foregår struktureret og veltilrettelagt i et trygt miljø, og gerne vil gå på en 2-årig HF-uddannelse sammen med andre unge med en diagnose inden for ASF-området.

  Måske har du specielt behov for:

  • Struktur i den daglige undervisning og tilrettelæggelse
  • Hjælp til det socialt samspil i og uden for klassen
  • Støtte til opgaveplanlægning (fx hjælp til at komme i gang med skriftlige opgaver)

  For at starte på HF ASF skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse med et solidt fagligt niveau i dansk, engelsk og matematik.

 • Fremtidsmuligheder

  Hvad kan jeg bruge HF ASF til?

  HF ASF på KVUC åbner dine døre til alle videregående uddannelser. 

  Med HF ASF kan du få adgang til: 

  • Korte videregående uddannelser, fx Erhvervsakademi 
  • Mellemlange videregående uddannelser, fx Professionsbachelor 
  • Lange videregående uddannelser, fx Bachelor- og kandidat

  Du får direkte adgang til at læse videre på de korte og mellemlange uddannelser. Vil du læse videre på de lange videregående uddannelser, skal du læse to ekstra fag. Du har mulighed for at tage de to ekstra fag ved at tage et supplerende overbygningsforløb (SOF)

 • Studieforløb

  Hvordan foregår forløbet på HF ASF?

  HF ASF starter hvert år i august måned, og er opdelt i to år. Du går typisk i skole hver dag fra kl. 8.00 - 15.00. Der er i dette tidsrum indlagt daglige studietimer, hvor der normalt er en underviser til stede.

  Første år

  På det første år har du en række af de obligatoriske kernefag, faggrupper og et kreativt fag. Du har også projekt- og studiepraktikforløb.

  Andet år

  På andet år fortsætter nogle af de obligatoriske fag, og du har også projekt- og studiepraktikforløb.

  Derudover målretter du din HF med en linje. Du kan vælge mellem: 

  Som ASF-kursist vil under hele forløbet blive understøttet af mentorer, med mulighed for samtaler efter behov. 

  Dit HF-forløb afsluttes med en translokation, hvor du kan møde op og fejre din HF-eksamen med venner og familie. Her får du dit eksamensbevis, og der vil blive holdt tale af rektor og være underholdende indslag. Flere undervisere vil også være til stede for at fejre dig og dine medkursister.

  Rektor Anita holder tale ved translokationen juni 2021)
 • Fag og eksamen

  Hvilke fag kan jeg læse på HF ASF, og hvordan foregår eksamen?

  På HF ASF får du alle de fag, der indgår i en fuld HF-eksamen. 

  Obligatoriske kernefag

  Kreativt fag og linjefag

  På HF ASF udbyder vi billedkunst som kreativt fag:

  Herudover vælger du selv din HF-linje, som består af to bundne fag og et valgfag.

  Du får ikke standpunktskarakterer i fagene. Det betyder, at du skal til eksamen i alle fag. Du afslutter alle fag eller faggrupper med en mundtlig eksamen. Ud over de mundtlige eksaminer er der skriftlige eksaminer i dansk, matematik og engelsk samt en større skriftlig opgave på andet år.

  Du kan læse mere om eksamen i fagbeskrivelserne for de enkelte fag.

 • Priser

  Hvad koster det at læse på HF ASF?

  Den 2-årige HF ASF er en gratis uddannelse.

  Lån af bøger

  Du skal ikke betale for de bøger, du skal bruge til undervisningen på HF Inklusion. Dem låner du gratis på KVUC, imens du følger forløbet. Til nogle af fagene vil der være krav om, at du selv medbringer ordbøger og en bestemt lommeregner.

  Medbring egen PC

  Du skal medbringe din egen bærbare computer ved studiestart. Det er nødvendigt for, at du kan deltage aktivt i undervisningen.

 • SU/SVU

  Kan jeg få SU eller SVU på HF ASF?

  SU

  Som kursist på HF ASF kan du søge om SU (Statens uddannelsesstøtte) efter gældende regler. Det betyder, at du kan få SU, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til SU. Du søger om SU via su.dk.

  Læs mere om SU

  SVU

  Hvis du er i arbejde, kan du som kursist på HF ASF søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) efter gældende regler. Det betyder, at du kan få SVU, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til SVU. Du søger om SVU via svu.dk.

  Læs mere om SVU
 • Optagelseskrav

  Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive optaget på HF ASF?

  For at blive optaget på HF ASF skal du have:

  • En dokumenteret diagnose inden for ASF-området
  • En afsluttet 9. klasse med solidt fagligt niveau i dansk, engelsk og matematik.
  • Stor stabilitet i fremmøde
 • Ansøgning

  Hvordan søger jeg om optagelse på HF ASF?

  Ansøgningsfristen til HF ASF er den 1. marts. Du søger om optagelse gennem optagelse.dk.

  Når du søger optagelse

  Når du søger optagelse på HF ASF via optagelse.dk, er det vigtigt at du skriver HF ASF i kommentarfeltet på din ansøgning, samt vælger Billedkunst C som praktisk/musisk fag.

  Efter indsendt ansøgning indkaldes du til en samtale på KVUC. I forbindelse med samtalen skal KVUC bruge dokumentation for diagnosen samt eksamens- og årskarakterer. Efter denne samtale får du besked om, om du er optaget.

  Hvis du kommer direkte fra enten 9. eller 10. klasse, skal du søge om optagelse gennem optagelse.dk ved hjælp fra den UU-vejleder, der er tilknyttet din skole.

 • Vejledning

  Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg vil snakke om mine muligheder for at læse på HF ASF?

  Vil du vide mere om HF ASF, eller har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du altid velkommen til at kontakte:

  Stig Pedersen 
  Daglig leder for HF Inklusion
  Mail: sp@kvuc.dk 
  Tlf.: 3141 1811

 • Faglig hjælp og støtte

  Hvilke muligheder har jeg for faglig hjælp og støtte på HF ASF?

  HF ASF støttes med en række funktioner, som i forvejen findes på KVUC i forbindelse med det specialiserede forløb HF Inklusion.

  Ledelse, administration og studievejleder tilknyttet HF ASF har en specialiseret viden om autisme-målgruppen. Ligeledes vil lærere med særlige målgruppeerfaring undervise både HF ASF og holdene på HF Inklusion.

  Alle ASF-kursister får tilknyttet en mentor med mulighed for samtaler efter behov.

  SPS

  På HF Inklusion kan du også søge om Specialpædagogisk støtte (SPS). Det er en særlig støtte til dig, der har en funktionsnedsættelse. Med SPS får du hjælp til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre. Støtteformen er forskellig, alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har.

  Undervisning for ordblinde (OBU)

  Du kan også søge om forskellig hjælp og støtte, hvis du er ordblind. Det kan være, du har brug for ordblindeundervisning ved siden af din undervisning på HF Inklusion. Måske kan du også blive hjulpet af nogle særlige IT-hjælpemidler.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb