HF Autisme

Læs HF ASF i hjertet af København

HF ASF på KVUC er en 2-årig gymnasial ungdomsuddannelse for dig med en diagnose på autismespektret.

Som elev på HF ASF går du i en klasse med højst 12 elever, hvor undervisningen og de fysiske rammer er tilpasset ASF-elever. Du får undervisning af lærere med viden om autismeområdet, og der vil være mulighed for støtte til opgaveplanlægning og skriftlige opgaver undervejs på uddannelsen. Både undervisning og støtte foregår på KVUC i vores smukke bygning midt i det historiske København. HF ASF giver adgang til korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. 

 • Målgruppe

  Er HF ASF relevant for mig?

  HF ASF er relevant for dig, der har behov for at undervisningen foregår struktureret og veltilrettelagt i et trygt miljø, og gerne vil gå på en 2-årig HF-uddannelse sammen med andre unge med en diagnose på autismespektret.

  Måske har du specielt behov for:

  • Struktur i den daglige undervisning og tilrettelæggelse
  • Hjælp til det socialt samspil i og uden for klassen
  • Støtte til opgaveplanlægning (fx hjælp til at komme i gang med skriftlige opgaver)

  For at starte på HF ASF skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse med et solidt fagligt niveau i Dansk, Engelsk og Matematik.

 • Fremtidsmuligheder

  Hvad kan jeg bruge HF ASF til?

  HF ASF på Københavns VUC åbner dine døre til alle videregående uddannelser. 

  Med HF ASF kan du få adgang til: 

  • Korte videregående uddannelser, fx Erhvervsakademi 
  • Mellemlange videregående uddannelser, fx Professionsbachelor 
  • Lange videregående uddannelser, fx Bachelor- og kandidat

  Vil du læse videre på de lange videregående uddannelser, skal du supplere med to ekstra fag. Du har mulighed for at tage de to ekstra fag ved at tage et supplerende overbygningsforløb (SOF)

 • Studieforløb

  Hvordan foregår forløbet på HF ASF?

  HF ASF starter hvert år i august måned og strækker sig over to år. Du går typisk i skole hver dag fra kl. 8.00-15.20. Undervisningen foregår på KVUC i centrum af København.

  Første år

  På det første år har du en række af de obligatoriske kernefag og faggrupper, herunder Billedkunst. 

  Andet år

  På andet år fortsætter du med nogle af de obligatoriske fag, ligesom du også har projekt- og studiepraktikforløb. 

  Derudover målretter du din HF med valgfag. Du kan vælge mellem en række valgfag  på C- og B-niveau.

  Dit HF-forløb afsluttes med en translokation, hvor du kan møde op og fejre din HF-eksamen med venner og familie. Her får du dit eksamensbevis, og der vil blive holdt tale af rektor samt være underholdende indslag. 

 • Fag og eksamen

  Hvilke fag kan jeg læse på HF ASF, og hvordan foregår eksamen?

  På HF ASF får du alle de fag, der indgår i en fuld HF-eksamen. 

  Obligatoriske kernefag

  Kreativt fag og linjefag

  På HF ASF udbyder vi billedkunst som kreativt fag:

  Herudover vælger du selv relevante valgfag.

  På HF ASF afslutter du alle fag med en mundtlig eksamen. Desuden skriftlige eksamener i Dansk, Matematik og Engelsk. På 2. år skal du skrive en større skriftlig opgave (SSO). Der vil også forekomme skriftlige eksamener i flere af valgfagene.

  Du kan læse mere om eksamen i fagbeskrivelserne for de enkelte fag.

 • Priser

  Hvad koster det at læse på HF ASF?

  Den 2-årige HF ASF er en gratis uddannelse.

  Lån af bøger

  Du skal ikke betale for de bøger, du skal bruge til undervisningen på HF ASF. Dem låner du gratis på KVUC, imens du følger forløbet. Til nogle af fagene vil der være krav om, at du selv medbringer ordbøger og en bestemt lommeregner.

  Medbring egen PC

  Du skal medbringe din egen bærbare computer ved studiestart. Det er nødvendigt for, at du kan deltage aktivt i undervisningen.

 • SU

  Kan jeg få SU på HF ASF?

  SU

  Som kursist på HF ASF kan du søge om SU (Statens uddannelsesstøtte) efter gældende regler. Det betyder, at du kan få SU, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til SU. Du søger om SU via su.dk.

  Læs mere om SU
 • Optagelseskrav

  Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive optaget på HF ASF?

  For at blive optaget på HF ASF skal du have:

  • En dokumenteret diagnose inden for ASF-området
  • En afsluttet 9. klasse med solidt fagligt niveau i dansk, engelsk og matematik.
  • Stor stabilitet i fremmøde
 • Ansøgning

  Hvordan søger jeg om optagelse på HF ASF?

  Du søger om optagelse via optagelse.dk. Ansøgningsfristen til HF ASF ligger som regel i marts måned.

  Når du søger optagelse

  Når du søger optagelse på HF ASF via optagelse.dk, er det vigtigt, at du skriver HF ASF i kommentarfeltet på din ansøgning, samt vælger Billedkunst C som praktisk/musisk fag.

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver du indkaldt til en optagelsessamtale på Københavns VUC, og i slutningen af april får du svar på, om du får tilbudt en plads.

  Hvis du kommer direkte fra enten 9. eller 10. klasse, skal du søge om optagelse gennem optagelse.dk ved hjælp fra den UU-vejleder, der er tilknyttet din skole.

 • Vejledning

  Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg vil snakke om mine muligheder for at læse på HF ASF?

  Vil du vide mere om HF ASF, eller har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du altid velkommen til at kontakte:

  Stig Pedersen 
  Daglig leder for HF ASF
  Mail: sp@kvuc.dk 
  Tlf.: 3141 1811 

  Marianne Skaarup Damsgaard
  Vejleder på den 2-årige HF
  Mail: masd@kvuc.dk

  Carina Solgaard 
  Vejleder på den 2-årige HF
  Mail: caha@kvuc.dk

   

 • Faglig hjælp og støtte

  Hvilke muligheder har jeg for faglig hjælp og støtte på HF ASF?

  HF ASF støttes med en række tilbud, som i forvejen findes på Københavns VUC i forbindelse med det specialiserede forløb HF Inklusion+.

  Ledelse, administration og studievejleder tilknyttet HF ASF har viden om autisme-målgruppen. Ligeledes vil lærere med målgruppeerfaring undervise både HF ASF og holdene på HF Inklusion+.

  Undervisning for ordblinde

  Du kan også søge om forskellig hjælp og støtte, hvis du er ordblind. Det kan være, du har brug for ordblindeundervisning ved siden af din undervisning på HF ASF. Måske kan du også blive hjulpet af nogle særlige IT-hjælpemidler.

  SPS

  SPS

  Kursister på HF ASF med dobbeltdiagnose kan i særlige tilfælde søge om specialpædagogisk støtte (SPS). Med SPS får kursister med en funktionsnedsættelse hjælp til at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Har du spørgsmål til SPS og HF ASF, er du velkommen til at kontakte: Stig Pedersen Daglig leder for HF ASF Mail: sp@kvuc.dk Tlf.: 82 32 66 95

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb