Naturvidenskabelig faggruppe

Læs Biologi C, Geografi C og Kemi C

Den naturvidenskabelige faggruppe består af tre naturvidenskabelige fag: Biologi C, Geografi C og Kemi C. Når du tager fagene som faggruppe, får du ét samlet lærerteam og mere undervisning på tværs af fagene. Dette har nogle store fordele for dig som kursist.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i fagene i den Naturvidenskabelige faggruppe?

  Både Biologi, Kemi og Geografi er fag man ofte møder i forbindelse med nyheder, eller som er med til at forklare problemstillinger i hverdagen, som fx klimaforandringer, olieforureninger, livsstilssygdomme mm. Fagene supplere derfor hinanden godt, og ved at tage den naturvidenskabelige faggruppe, får du en faglig baggrund for at kunne tage stilling til og bidrage til problemløsninger i forbindelse med aktuelle samfundsmæssige og globale problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold. 

  I den Naturvidenskabelige faggruppe får du undervisning i mindst tre overordnede temaer, der går på tværs af fagene. Et tema kunne fx være 'Sundhed og levevilkår' eller 'Miljø og bæredygtighed'. Du kommer undervejs til både at arbejde på tværs af fagene og enkeltfagligt indenfor temaerne, og der vil være mindst et større projektforløb, der tager udgangspunkt i et af de temaer, der arbejdes med. 

  Med den Naturvidenskabelige faggruppe kommer du på ekskursioner til områder og virksomheder, der er relevante for undervisningen. Du kommer også til at skulle lave forsøg og undersøgelser, hvor der indsamles data, fx laboratorieforsøg eller spørgeskemaundersøgelse. Der arbejdes typisk i grupper, da de fleste forsøg/undersøgelser kræver at man er flere om udarbejdelsen, for at få et godt resultat. Derudover kommer du også til at lære at udarbejde journaler og rapporter og lave mundtlige præsentationer i klassen eller videopræsentationer.

  Læreplan for den Naturvidenskabelige faggruppe

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk

  Gå til læreplan for Naturvidenskabelig faggruppe
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i fagene i den Naturvidenskabelige faggruppe?

  Med den Naturvidenskabelige faggruppe skal du til en individuel mundtlig eksamen i ét af de tre fag. Læs mere om fagenes eksaminerne i beskrivelserne af hver enkelt fag. 

  Derudover skal du til en samlet mundtlig, tværfaglig eksamen i de tre fag, der varer ca. 24. min. 

  Om den mundtlige, tværfaglige eksamen

  Den mundtlige tværfaglige eksamen varer ca. 24 min., og tager udgangspunkt i en udvidet begrundet disposition på 5 sider, hvor alle tre fag er inddraget, og som afleveres i perioden op til eksamen. Eksaminationen indledes med din præsentation og former sig derefter som en faglig samtale mellem dig, dine faglærere og en intern censor.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på fagene i den Naturvidenskabelige faggruppe?
  Der gælder de samme krav for fagene, uanset om du tager dem hver for sig eller sammen i den Naturvidenskabelige faggruppe. Bemærk følgende:

  • På HF Enkeltfag er det ikke muligt at læse Naturvidenskabelig faggruppe
  • På den 2-årige HF er Naturvidenskabelig faggruppe obligatorisk
  Læs mere i beskrivelserne af de enkelte fag. 

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb