Matematik C

Læs Matematik på C-niveau

I Matematik C kommer du til at arbejde med mange forskellige matematiske begreber, og du lærer at beskrive og løse matematiske problemstillinger. Matematik på C-niveau er det laveste gymnasiale niveau.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Matematik C?

  I Matematik C kommer du til at arbejde med mange forskellige matematiske begreber, og du lærer at beskrive og løse matematiske problemstillinger. 

  På faget kommer du til at lære om både funktioner og matematiske modeller, og du kommer til at arbejde med sandsynlighed og statistik. Du kommer også til at arbejde med procent- og rentesregning og beregninger af lån og opsparing. Derudover lærer du om geometri.

  På Matematik C bruger vi i undervisningen et såkaldt CAS-værktøj, der er et matematikværktøj til computer. Vores lærere benytter CAS-værktøjet TI-Nspire til deres forklaringer i undervisningen, og derfor skal du som kursist købe CAS-værktøjet 'TI-Nspire CX CAS'. Du skal sikre dig, at du har adgang til CAS-værktøjet til eksamen, og vi anbefaler derfor, at du har en opdateret computer med Windows eller en Mac. Der er ikke adgang til internettet ved eksamen.

  Læreplan for Matematik C

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Matematik C
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Matematik C?

  Matematik C afsluttes med en mundtlig eksamen, der består af en gruppe-delprøve på 1,5 time, og en individuel delprøve med 3 elever pr. time. Derudover er der en skriftlig eksamen, der varer 3 timer.

  Om den mundtlige eksamen

  Den mundtlige eksamen består af to dele; en gruppe-delprøve og en individuel delprøve. Til gruppe-delprøven bliver din gruppe og dig testet i, hvordan man anvender matematik i omverdenen og i andre dele af matematik. Du skal vise, at du, i samarbejde med din gruppe, kan løse problemstillinger ved hjælp af matematikværktøj på pc. Til den individuelle prøve bliver du testet i matematiske ræsonnementer og beviser, og du kender spørgsmålene på forhånd. Der er typisk 17-20 forskellige spørgsmål.

  Om den skriftlige eksamen

  Den skriftlige eksamen består af én time uden andre hjælpemidler end officiel formelsamling, samt 2 timer med alle hjælpemidler undtagen brug af internet. Det er nødvendigt, at du til den skriftlige eksamen har et elektronisk matematikværktøj på din computer.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Matematik C?

  Du kan følge Matematik på C-niveau, hvis du opfylder de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb