Engelsk B

Læs Engelsk på B-niveau

I Engelsk B kommer du til at øve dig i at skrive og tale engelsk, og du får udvidet dit engelske ordforråd. På faget kommer du også til at arbejde analytisk med en række forskellige teksttyper, med forskellige temaer og fra forskellige engelsksprogede lande.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Engelsk B?

  I Engelsk B kommer du til at øve dig i at skrive på engelsk og tale engelsk. Det er ikke vigtigt at have en særlig accent, men du skal være indstillet på at tale og skrive engelsk hver gang.

  På faget kommer du til at arbejde med en række forskellige teksttyper fx noveller, digte, blogs, artikler osv. Fokus i arbejdet med teksterne er på analyse og fortolkning af teksterne, og du får værktøjer, som du kan bruge, når du arbejder med analyse af tekster.

  I Engelsk på B-niveau får du også udvidet dit ordforråd på engelsk, så du kan udtrykke dig nuanceret og præcist i faglige præsentationer og diskussioner, både mundtligt og skriftligt.

  Du kommer undervejs til at arbejde med tekster og film om kultur, samfund og historie. Det kan fx være emner som ”Sortes rettigheder i USA ”, ”New York – storbylitteratur” eller ”Fodboldkultur i Storbritannien”. Undervisningen tager primært udgangspunkt i tekster fra Storbritannien og USA, men også fra andre engelsktalende lande. Det kan fx være lande som Indien, Australien eller Irland. Engelsk er derfor både et fag, hvor du lærer om tekstanalyse, det engelske sprog som kommunikationsmiddel og de engelsksprogede områder i verden.

  Læreplan for Engelsk B

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Engelsk B

  Engelsk 0-B

  Du kan tage Engelsk B som C-B forløb, hvis du allerede har bestået faget på C-niveau. Du kan også tage faget som 0-B forløb, hvor du får C- og B-niveau samtidig, men kun går til en enkelt eksamen til sidst.

  For at få den fulde forståelse af, hvad 0-B forløbet indeholder, skal du også læse fagbeskrivelsen for Engelsk C.

  Læs mere om Engelsk C
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Engelsk B?

  Engelsk B afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min., med én times forberedelsestid. Derudover er der en skriftlig eksamen, der varer 5 timer.

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen trækker du en ukendt tekst med tilhørende spørgsmål, i et emne, du har gennemgået i undervisningen. I din forberedelsestid skal du analysere, fortolke og perspektivere teksten. Det betyder, at du skal udarbejde et mundtligt oplæg, hvor du analyserer teksten vha. de værktøjer, du har tilegnet dig i undervisningen. Du skal også være i stand til at perspektivere teksten til de forløb, du har arbejdet med i undervisningen. Du indleder eksamen med din egen præsentation af teksten, som ca. skal vare 8 minutter. Bagefter vil der være en samtale mellem dig og eksaminator.

  Om den skriftlige eksamen

  Den skriftlige eksamen er opdelt i en sproglig del og en skriftlig del.
  Den sproglige del består af fem korte opgaver i sprog og grammatik, fx skal du i én opgave omskrive en tekst fra nutid til datid. I den skriftlige del skal du selv skrive tre korte tekster. Du vælger selv, om du vil skrive om fiktion, non-fiktion eller en kortfilm, hvor du skal genfortælle samt analysere én eller flere tekster.

  Den skriftlige eksamen er en digital eksamen - det betyder, at du kun kan løse opgaven på en computer.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Engelsk B?

  Du kan følge Engelsk på B-niveau, hvis du opfylder de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

  Hvis du tager Engelsk som C-B forløb, skal du derudover have gennemført Engelsk på C-niveau, inden du kan starte.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb