Kultur- og samfundsfaggruppe

Læs Historie B, Religion C og Samfundsfag C

Kultur- og samfundsfaggruppen består af tre fag: Historie på B-niveau, Religion på C-niveau og Samfundsfag på C-niveau. Når du tager fagene som faggruppe, får du de tre fag med ét samlet lærerteam og mere undervisning på tværs af fagene. Dette har nogle store fordele for dig som kursist.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i fagene i Kultur- og samfundsfaggruppen?

  Fagene i Kultur- og samfundsfaggruppen tager alle udgangspunkt i mennesket og interesserer sig for det samfund og den kultur, mennesker har skabt og fortsat skaber. Vi lever i en sammensat verden, og ved at undersøge den ved hjælp af samfundsfag, religion og historie får vi et helhedsbillede, der dels gør det muligt for os bedre at forstå den, dels at begå os i den og måske endda ende i et job, hvor vi med vores viden kan være med til at gøre verden bedre.

  De tre fag har både enkeltfaglige og flerfaglige forløb. De supplerer hinanden godt, fordi deres begreber og temaer læner sig op ad hinanden og således skaber en naturlig helhed. Den viden og forståelse, du får i ét fag, forstærker forståelsen af de andre fag og klæder dig på til eksamen og til livet uden for skolen i vores demokratiske, flerkulturelle og moderne samfund, som hele tiden udvikler sig.

  Ud over at samarbejde om nogle af emnerne, koordinerer lærerteamet også øvelser i forhold til studiekompetence: Hvordan læser man en tekst, hvordan skriver man noter, hvordan formidler man bedst sin viden, osv. At gå på samme hold med fast lærerteam betyder meget for det sociale sammenhold. Både i det daglige når der skal arbejdes selvstændigt eller sammen om opgaver, og når man skal på fælles ekskursioner ud af huset.

  Læreplan for Kultur- og samfundsfaggruppen

  Du kan få mere information om faggruppens indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på uvm.dk.

  Gå til læreplan for Kultur- og samfundsfaggruppen
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i fagene i Kultur- og samfundsfaggruppen?

  Med Kultur- og samfundsfaggruppen skal du til en individuel mundtlig eksamen i ét af de tre fag. Læs mere om fagenes eksaminerne i beskrivelserne af hver enkelt fag. 

  Derudover skal du til en samlet mundtlig, tværfaglig eksamen i de tre fag, der varer ca. 30. min. 

  Om den mundtlige tværfaglige eksamen

  Den mundtlige tværfaglige eksamen varer ca. 30 min., og tager udgangspunkt i et kort skriftligt produkt, du selv har udarbejdet og afleveret i perioden op til eksamen.

  Eksaminationen indledes med din præsentation på ca. seks til otte minutter
  og former sig derefter som en faglig samtale mellem dig, dine faglærere og en intern censor.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på fagene i Kultur- og samfundsfaggruppen?

  Der gælder de samme krav for fagene, uanset om du tager dem hver for sig eller sammen i Kultur- og samfundsfaggruppen. Bemærk følgende:

  • På HF Enkeltfag er det ikke muligt at læse Kultur- og samfundsfaggruppen
  • På den 2-årige HF er Kultur- og samfundsfaggruppen obligatorisk

  Læs mere i beskrivelserne af de enkelte fag. 

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb