2-årig HF

Vejledning

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om dine muligheder for at læse på den 2-årige HF, er det Vejledningen for den 2-årige HF, der kan hjælpe dig.

Når du læser på den 2-årige HF, har du også forskellige muligheder for at få faglig hjælp, støtte og rådgivning undervejs i dit uddannelsesforløb.

 • Vejledning

  Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg gerne vil vide mere om mine muligheder på den 2-årige HF?

  Hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller ønsker at tale med en vejleder om dine muligheder på den 2-årige HF, skal du kontakte Vejledningen for den 2-årige HF. De kan også hjælpe dig med din ansøgning.

 • Faglig hjælp og støtte

  Hvilke muligheder har jeg for faglig hjælp og støtte på den 2-årige HF?

  Vejleder og lærerteam

  Alle klasser på den 2-årige HF har en vejleder tilknyttet. Vejlederen følger hele klassens trivsel og læring - og kan også hjælpe dig som kursist undervejs i din uddannelse. Vejlederen deltager løbende i klassens teammøder. Klasserne er også tilknyttet et lærerteam, der arbejder tæt sammen på tværs af fagene. På den måde ved du altid hvem du kan gå til, hvis du har brug for hjælp til noget fagligt.

  Studieværksteder

  På KVUC har vi forskellige tilbud, der kan være med til at hjælpe dig godt igennem dit HF-forløb. Vi har blandt andet studieværksteder, hvor du kan få hjælp til lektier og opgaver i alle fag.

 • Karriereafklaring

  Hvilke muligheder har jeg for at blive afklaret om videre uddannelse og job?

  Den 2-årige HF på KVUC er mere end bare undervisning. Igennem de to år sørger vi for, at du får de kompetencer, du har brug for i din videre uddannelse og i dit arbejdsliv.

  Vi hjælper dig med at afklare dit valg af videre uddannelse og arbejder fokuseret med, hvordan du kan forfølge dine interesser og mål.

  På den 2-årige HF vil du:

  • lære de studiekompetencer og arbejdsformer, som du skal bruge i dit videre uddannelsesforløb.
  • arbejde med studieteknikker og eksamenstræning.
  • gennemføre et forløb med fokus på at forberede, styre og gennemføre projekter.
  • få tilbudt individuelle samtaler om din faglige udvikling og arbejdet med at nå dine mål.
  • komme i studiepraktik på en videregående uddannelse eller i en virksomhed.

  Alle aktiviteterne har til formål, at du bliver mere afklaret og rustet til vejen efter din HF.

 • Specialpædagogisk støtte (SPS)

  Har jeg mulighed for at få støtte, hvis jeg har en funktionsnedsættelse?

  På den 2-årige HF kan du søge om Specialpædagogisk støtte (SPS). Det er en særlig støtte til dig, der har en funktionsnedsættelse. Med SPS får du hjælp til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre. Støtteformen er forskellig alt efter, hvilken funktionsnedsættelse du har.

 • Undervisning for ordblinde (OBU)

  Har jeg mulighed for at få støtte, hvis jeg er ordblind?

  På den 2-årige HF kan du søge om forskellig hjælp og støtte, hvis du er ordblind. Det kan være, du har brug for ordblindeundervisning ved siden af din undervisning på den 2-årige HF. Måske kan du også blive hjulpet af nogle særlige IT-hjælpemidler.

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I Vejledningen for den 2-årige HF er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der kan hjælpe dig med ansøgningsprocessen og dine muligheder for at læse en 2-årig HF.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb