HF Ordblind

Studieforløb

På den 3-årige HF for ordblinde tager du en række obligatoriske fag og faggrupper samt tre valgfag, hvoraf du selv kan vælge to.

Når du starter på HF Ordblind, har vi planlagt et introforløb, så du får en grundig introduktion til dit nye studie, KVUC og dine HF-lærere og ordblindelærere. Vi tager på en introtur sammen, lige efter du er startet, og på 3. semester tager vi på studietur. 

 • Opbygning

  Hvordan er HF for ordblinde bygget op?

  På HF Ordblind har du ca. 27 lektioner om ugen, hvoraf de 7-8 lektioner er ordblindeundervisning på hold med ca. seks af dine klassekammerater. Udover dit faste skema har du timer alene med din ordblindelærer, hvor I arbejder med det, du har brug for.

  Nedenfor kan du se, hvilke fag du skal have på de enkelte semestre.

  1. semester 2. semester
  Billedkunst C
  Matematik C
  Dansk A
  KS - Historie B
  Matematik C
  Dansk A
  KS - Historie B, Religion C og Samfundsfag C
  3. semester 4. semester
  Dansk A
  KS - Historie B, Religion C og Samfundsfag C
  NF - Kemi C, Biologi C og Geografi C
  Valgfag C
  Valgfag C-B
  Dansk A
  Samfundsfag B
  NF - Kemi C, Biologi C og Geografi C
  Valgfag C-B
  Valgfag C-B
  5. semester 6. semester
  Engelsk B
  Samfundsfag B
  Valgfag C
  Engelsk B
  Valgfag B
  SSO (februar)
 • Fag

  Hvilke fag skal jeg have på HF Ordblind?

  På den 3-årige HF for ordblinde får du alle de fag, der indgår i en HF-eksamen. Du har både en række obligatoriske fag og valgfag, som du selv kan vælge.

 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen på HF for ordblinde?

  På den 3-årige HF for ordblinde får du ikke standpunktskarakterer i fagene. Det betyder, at du skal til eksamen i alle fag. Du afslutter alle fag eller faggrupper med en mundtlig eksamen. Ud over de mundtlige eksamener er der skriftlige eksaminer i dansk, matematik og engelsk samt en større skriftlig opgave på andet år. 

  Du kan læse mere om eksamen i fagbeskrivelserne for de enkelte fag.

  Du har mulighed for at få forlænget tid til dine eksamener. Dit eksamensbevis bliver identisk med beviserne på KVUC's andre HF-forløb. Der står IKKE på beviset, at du er ordblind.

 • Projekt- og praktikforløb

  På 2. år vil klassen komme i studiepraktik på fx læreruddannelsen, pædagoguddannelsen eller andet.

 • Introforløb

  Er der et introforløb på HF for ordblinde?

  Når du starter på den 3-årige HF for ordblinde, har vi planlagt et introforløb, så du får en grundig introduktion til uddannelsen. Du kommer også til at lære dine klassekammerater og lærere bedre at kende. Med introforløbet vil vi gerne sikre os, at du får den bedst mulige start på din HF-uddannelse. 

 • Studietur

  Er der en studietur på HF Ordblind?

  Klassen tager på studietur til udlandet på uddannelsens 2. år. På studieturen er din klasse sammen med nogle af KVUC's øvrige HF-klasser. Der er egenbetaling for studieturen.

 • Translokation

  Er der translokation på HF for ordblinde?

  På KVUC holder vi altid en festlig translokation for vores HF-studenter. Til translokationen kan du møde op og fejre din afsluttede HF-eksamen sammen med venner og familie. 

  Her får du dit eksamensbevis, og der vil blive holdt tale af rektor og være underholdende indslag. 

Få hjælp af 2-årig HF Vejledningen

Du kan kontakte Vejledningen for den 2-årige HF, hvis du har spørgsmål om uddannelsen eller ansøgningsprocessen.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb