HF Ordblind

Om uddannelsen

Få god tid til at lære stoffet i et trygt miljø

På den 3-årige HF for ordblinde går du i en klasse, hvor alle er ordblinde. Du får undervisning af lærere, der tager hensyn til dine læse- og skrivevanskeligheder. Lærerne giver dig god tid til at forstå stoffet og hjælp til at læse tekster og skrive opgaver. Du får også ordblindeundervisning på små hold i dansk, engelsk og matematik samt timer alene med en fast ordblindelærer. Ordblindelæreren hjælper dig med netop det, du har brug for. KVUC's ordblindelærerne har den nyeste viden om IT-hjælpemidler og om undervisning af ordblinde. 

 • Introduktion

  Hvad er HF Ordblind?

  HF Ordblind er en 3-årig HF, hvor undervisningen er planlagt, så du har god tid til at lære stoffet i et trygt miljø sammen med andre ordblinde.

  På HF Ordblind er der to lærere i nogle timer, så du kan få hjælp i timerne. Du får stillet IT-hjælpemidler gratis til rådighed, og når du starter, bliver du undervist i at bruge hjælpemidlerne.

  Alle tre år får du ordblindeundervisning på små hold i dansk, engelsk og matematik. Her arbejder du med læseteknik, skrivning og stavetræning.

  Du får hjælp til at klare dine lektier, både at læse teksterne og skrive opgaver. Du vil udvikle nye strategier til at håndtere din ordblindhed. Dine HF-lærere og ordblindelærere har et tæt samarbejde, så du får det størst mulige udbytte af undervisningen.

  Du får også gratis studiestøttetimer, hvor du får hjælp til at strukturere din uddannelse, lave dine opgaver og planlægge dine eksamener.

  Din undervisning er placeret i Vognmagergade 8, hvor KVUC's Ordblindevejledning er. Her vil du altid kunne få vejledning og IT-hjælp.

 • Målgruppe

  Er jeg i målgruppen for HF Ordblind?

  For at kunne starte på HF Ordblind skal du være ordblind. KVUC skal godkende dine testpapirer. Hvis du ikke har en ordblindetest, kan du blive testet hos Ordblindevejledningen på KVUC. Kontakt Ordblindevejledningen, hvis du er i tvivl om noget.

 • Fremtidsmuligheder

  Hvad kan jeg bruge en 3-årig HF for ordblinde til?

  HF Ordblind på KVUC åbner døren til alle videregående uddannelser.

  Med den 3-årige HF for ordblinde kan du få adgang til:

  • Korte videregående uddannelser (fx Erhvervsakademi-uddannelser)
  • Mellemlange videregående uddannelser (fx Professionsbachelor-uddannelser)
  • Lange videregående uddannelser (fx bachelor- og kandidatuddannelser)

  Du får direkte adgang til at læse videre på de korte og mellemlange erhvervsakademi- og professionsbachelor-uddannelser.

  Vil du læse videre på de lange videregående universitetsuddannelser, skal du læse to ekstra fag. Det kan du gøre ved at tage et supplerende overbygningsforløb (SOF).

Få hjælp af 2-årig HF Vejledningen

Du kan kontakte Vejledningen for den 2-årige HF, hvis du har spørgsmål om uddannelsen eller ansøgningsprocessen.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb