HF Ordblind

Vejledning

Når du læser på HF Ordblind, har du forskellige muligheder for at få faglig hjælp, støtte og rådgivning undervejs i dit uddannelsesforløb.

Læs mere om alle mulighederne nedenfor.

 • Vejledning

  Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg gerne vil vide mere om mine muligheder på HF Ordblind?

  Hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller ønsker at tale med en vejleder om dine muligheder på den 3-årige HF for ordblinde, kan du kontakte Ordblindevejledningen eller Vejledningen for den 2-årige HF. De kan også hjælpe dig med din ansøgning.

 • Faglig hjælp og støtte

  Hvilke muligheder har jeg for faglig hjælp og støtte på HF Ordblind?

  Når du går på HF Ordblind, får du tæt kontakt med Ordblindevejledningen på KVUC. I Ordblindevejledningen er vi eksperter i ordblindhed, og vi ved, hvad der kan give dig problemer i din dagligdag og i dit uddannelsesforløb. Vi ved også, hvordan vi kan hjælpe dig, og at ordblindhed ikke er en hindring for at blive student.

  På HF Ordblind har vi brugt vores viden og erfaring med ordblindhed til at lave en forløb for dig, så du får den hjælp og støtte, som du har brug for undervejs. På den måde giver vi dig de bedste rammer for at klare din HF godt.

  I Ordblindevejledningen får du individuelle støttetimer og løbende vejledning. Du får IT-instruktion, så du lærer at bruge dine IT-hjælpemidler bedst muligt. Som ordblind får du også ekstra tid til eksamen.

 • Karriereafklaring

  Hvilke muligheder har jeg for at blive afklaret om videre uddannelse og job?

  Den 3-årige HF for ordblinde på KVUC er mere end bare undervisning. Igennem de tre år sørger vi for, at du får de kompetencer, du har brug for i din videre uddannelse og i dit arbejdsliv.

  Vi hjælper dig med at afklare dit valg af videre uddannelse og arbejder fokuseret med, hvordan du kan forfølge dine interesser og mål.

  På HF Ordblind vil du:

  • lære de studiekompetencer og arbejdsformer, som du skal bruge i dit videre uddannelsesforløb.
  • arbejde med studieteknikker og eksamenstræning.
  • gennemføre et forløb med fokus på at forberede, styre og gennemføre projekter.
  • få tilbudt individuelle samtaler om din faglige udvikling og arbejdet med at nå dine mål.
  • komme i studiepraktik på en videregående uddannelse eller i en virksomhed.

  Alle aktiviteterne har til formål, at du bliver mere afklaret og rustet til vejen efter din HF.

 • Specialpædagogisk støtte

  Hvilke muligheder har jeg for at få SPS på HF Ordblind?

  Som ordblind har du ret til at få støtte under din HF-uddannelse. Du kan både få IT-hjælpemidler, undervisning i at bruge dem samt få individuelle studiestøttetimer med en af Ordblindevejledningens ordblindekonsulenter.

  Den ordblindekonsulent, du bliver tilknyttet, er ekspert i ordblindhed og har stor erfaring med at hjælpe ordblinde gennem opgaver og eksamener.

Få hjælp af 2-årig HF Vejledningen

Du kan kontakte Vejledningen for den 2-årige HF, hvis du har spørgsmål om uddannelsen eller ansøgningsprocessen.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb