HF Online

Tilmelding

Hvis du ønsker at starte på HF Online, kan du tilmelde dig online eller ved en samtale i HF Vejledningen. 

Når du tilmelder dig HF Online, er der en række optagelseskrav, du skal opfylde. Det er også en god idé, at være opmærksom på de forskellige tilmeldingsfrister, alt efter hvornår du ønsker at starte.

 • Optagelseskrav

  Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive optaget på HF Online?

  For at blive optaget på HF Online skal du opfylde en række krav. Du skal have de personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre eksamen. Det er altid en individuel vurdering, om du er klar til at starte på HF Online.  

  Der er også nogle generelle krav, du skal opfylde, alt efter om du kommer fra 9. klasse, 10. klasse eller har modtaget anden undervisning på samme niveau. Du skal have:  

  • afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat, eller 
  • afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau (fx på AVU) med tilfredsstillende resultat, eller 
  • afsluttet folkeskolens 9. klasse med et godt resultat og have yderligere uddannelse. 

  Du kan tidligst blive optaget på HF Online et år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse. 

  Særlige optagelseskrav for fag på HF Online

  Når du skal læse din HF som online undervisning er det vigtigt, at du har daglig adgang til internettet og er rutineret bruger af computer. Det er også en forudsætning, at du hyppigt tjekker din mail og holder dig opdateret via vores læringsplatform.

  Vær derudover opmærksom på, at du på HF Online som udgangspunkt kun kan blive optaget på det samme fag og niveau én gang.

  Enkelte af fagene på HF Online har deres egne specifikke optagelseskrav, du skal opfylde:

  • Kemi C

   Du kan følge faget, hvis du opfylder de almindelige krav til at gå på HF, samt har bevis for at du har gennemført matematik C eller er i gang med det.

  • Fysik C

   Du kan følge faget, hvis du opfylder de almindelige krav til at gå på HF, samt har bevis for at du har gennemført matematik C eller er i gang med det.

  • Fysik A/B, Biologi A/B og Kemi B

   For at blive tilmeldt laboratoriefagene Fysik A, Fysik B, Biologi A, Biologi B og Kemi B skal du vise en kopi af dit eksamensbevis fra det foregående niveau. Har du ikke gennemført eksamen fra det foregående niveau, skal du fremvise dokumentation for gennemført laboratoriekursus.

   Der kan ydermere være individuelle adgangskrav i de enkelte fag.

  • Engelsk 0-B

   For at blive tilmeldt Engelsk 0-B skal du have en mundtlig og skriftlig eksamenskarakter fra 10. klasse på minimum 7. Opfylder du ikke karakterkravet, eller har du ikke en 10. klasses eksamen med tilsvarende kundskaber, skal du gennemføre en optagelsesprøve, inden du kan blive tilmeldt. 

   Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder kravene.

  • Dansk A

   For at blive tilmeldt Dansk A på HF Online skal du have afsluttet dansk på D-niveau.

   Har du afsluttet Dansk som andet sprog på D-niveau, så tilbydes Dansk som andet sprog på A-niveau udelukkende som fremmødehold.

  • Spansk A

   Ved tilmelding til Spansk A, kræves det, at du har gennemført Spansk B. Opfylder du ikke dette krav, men har tilsvarende kundskaber andet sted fra, skal du ved tilmelding til Spansk A på HF Online gennem en optagelsesprøve.

   Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder kravene.

 • Undervisningsstart

  Hvornår kan jeg starte på HF Online?

  Du kan starte på HF Online hvert år i august og januar. 

  Hvis du er blevet tilmeldt efter semesterstarten i august eller januar, vil du kunne starte, så snart du har modtaget dine loginoplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at dine afleveringer kan ligge tættere, fordi du har mindre tid til at gennemføre semestret. 

 • Tilmelding

  Hvordan tilmelder jeg mig HF Online?

  Du kan tilmelde dig HF Online via vores online tilmelding. Her vælger du de onlinehold, du ønsker at starte på og sender din tilmelding til os. Du har også mulighed for at tilmelde dig i HF Vejledningen. Book en tid og så hjælper vejlederen dig med at finde de fag, der passer til dig, og får dig tilmeldt de rigtige hold.

  Hvis du har planer om at tage en hel HF-eksamen, er det bedst at booke tid til vejledning. Her kan vejlederen hjælpe dig med at få lagt en uddannelsesplan med de rigtige fag.

 • Tilmeldingsfrister

  Hvornår kan jeg tilmelde mig HF Online?

  Tilmeldingsfristerne på HF Online varierer alt efter, om du ønsker at tilmelde dig helårsfag eller halvårsfag – og alt efter om fagene har eksamen sommer eller vinter.

  Halvårsfag med vintereksamen

  15. september
  Hvis du vil tage et halvårsfag med eksamen i december/januar, skal du tilmelde dig senest 15. september.

  Helårsfag med sommereksamen

  1. oktober
  Hvis du vil tage et helårsfag med eksamen i maj/juni, skal du tilmelde dig senest 1. oktober.

  Halvårsfag med sommereksamen

  15. februar
  Hvis du vil tage et halvårsfag med eksamen i maj/juni, skal du tilmelde dig senest 15. februar.

  Helårsfag med vintereksamen

  1. marts
  Hvis du vil tage et helårsfag med eksamen i december/januar, skal du tilmelde dig senest 1. marts.

  Det er altid en god idé, at du tilmelder dig i god tid inden fristerne.

  Vi tilmelder på holdene så længe, der er ledige pladser, dog senest ind til tilmeldingsfristen. Ved tilmelding efter holdstart, tilpasser vi dine afleveringsdatoer, så de passer med, at du er kommet senere i gang. Det betyder, at der vil være kortere tid mellem dine afleveringsfrister.

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I HF Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt den uddannelse på HF, du gerne vil starte på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb