HF Online

Studieforløb

HF Online giver dig mulighed for at læse et eller flere fag ad gangen. Du kan vælge imellem en lang række fag med start i både august og januar 

Du kan læse de fleste af dine fag uden at møde op på skolen. Nogle af de obligatoriske fag i en fuld HF-eksamen kombinerer online undervisning med holdundervisning, fremmødedage eller laboratorieøvelsesdage.

 • Opbygning

  Hvordan er HF Online bygget op?

  På HF Online læser du dine fag i moduler. Når du starter på et fag, får du en afleveringsplan. Her kan du se de forskellige opgaver og afleveringsfrister, du har gennem hele forløbet.

  Du kan læse et, to eller tre fag ad gangen alt efter, hvilke fag du vælger, og hvor meget tid du har til rådighed.

  Du kan også sammensætte dine fag på HF online, så du til sidst har en hel HF-eksamen, der giver dig adgang til de videregående uddannelser. Ønsker du en hel HF-eksamen, skal du være opmærksom på, at den rummer obligatoriske fag med fremmøde, som fag på HF Online eller HF Enkeltfag. 

  Undervisningen på HF Online foregår på forskellige måder alt afhængigt af, hvilke fag du vælger. Der findes 100% online-fag, blendfag og laboratoriefag.

  Få en hel HF-eksamen

  Du kan også sammensætte dine fag på HF online, så du til sidst har en hel HF-eksamen, der giver dig adgang til de videregående uddannelser. Ønsker du en hel HF-eksamen, skal du være opmærksom på, at den rummer obligatoriske fag med fremmøde.

  Se fag i en HF-eksamen

  Læs nogle af dine fag på HF Enkeltfag

  Du kan også vælge at læse nogle af dine fag på HF Enkeltfag. Her foregår undervisning på hold midt i København sammen med andre kursister.

  Læs mere om HF Enkeltfag
 • Fag

  Hvilke fag kan jeg læse på HF Online?

  På HF Online kan du vælge imellem en lang række af forskellige fag. Nogle af fagene er obligatoriske for at få en hel HF-eksamen, mens andre er valgfag. 

  Det kan variere fra semester til semester, hvilke fag der bliver udbudt på HF Online.

   

  Se fagbeskrivelser

  Du kan læse mere om fagenes indhold og eksamensformer i fagbeskrivelserne for de enkelte fag.

  Se fagbeskrivelser for HF Online
 • Fremmøde

  Hvornår skal jeg møde op på KVUC?

  Nogle fag på HF Online udbydes også med delvist fremmøde, i form af blendfag eller laboratoriedage, hvor der er obligatorisk fremmøde.

  Disse fag kan du vælge at tage 100% online eller med delvist fremmøde:

  • Dansk
  • Matematik

  Disse fag udbydes kun med delvist fremmøde:

  • Billedkunst 
  • Biologi
  • Erhvervsøkonomi
  • Fysik
  • Geografi
  • Kemi
  • Mediefag
  • Retorik

  Hvis du kun ønsker at læse HF fag online, kan du fravælge fag med delvist og obligatorisk fremmøde. Dog skal du være opmærksom på, at en hel HF eksamen kræver, at du tager nogle af de fag, der har dage med fremmøde. For alle fag gælder det, at du skal møde op på KVUC, når du skal til eksamen. ​

  • Blendfag

   På nogle fag på HF Online (blendfag), vil der være planlagt fremmødedage som en del af undervisningen. På fremmødedagene er der god mulighed for at dyrke det sociale aspekt af en HF-uddannelse. Fremmødedagene på HF Online kan også hjælpe dig med at skabe en ekstra tryghed i forhold til eksamen, da du vil møde din lærer og får mulighed for at stille spørgsmål ansigt til ansigt.

   På fremmødedagene tager vi vigtige emner op, så du i dialog med medkursister og din lærer, kan træne den mundtlige side af faget. Indholdet på fremmødedagene vil ofte tage udgangspunkt i emner, som du som kursist generelt kan have svært ved at arbejde med alene. Det varierer fra fag til fag, hvor mange fremmødedage, der er planlagt. Det er en obligatorisk del af undervisningen at møde op til fremmødedagene.

   Fremmødedagene foregår på Vognmagergade 8 og bliver primært holdt på fastlagte datoer på hverdagsaftener eller i weekender.

  • Laboratoriefag

   På nogle fag på HF Online deltager du som en del af undervisningen i laboratorieøvelser. Det gælder fx Biologi, Fysik, Geografi og Kemi. Laboratorieøvelsesdagene udgør den eksperimentelle del af undervisningen, som man normalt får på almindelig holdundervisning med fremmøde.

   Du skal på øvelsesdagene udføre praktiske øvelser i samarbejde med andre kursister og din lærer. Det er her, du får afprøvet dine teorier i praksis og får en reel forståelse for, hvordan du eksempelvis i geografi identificerer forskellige bjergarter, eller hvordan du i kemi ekstraherer fedtstoffet i dine barbecuechips.

   Du vil få en bedre forståelse for dit fag og føle dig mere rustet til eksamen, når først du selv har stået i laboratoriet med beskyttelsesbriller på og reagensglas i hånden. På laboratoriedagene kan du desuden hilse på dine medkursister og få opklaret eventuelle faglige tvivlsspørgsmål inden eksamenstid.

   Det er en obligatorisk del af undervisningen at deltage på laboratoriedagene. For at du kan fortsætte på fagene og gå til eksamen, skal du deltage til alle laboratorieøvelserne og din lærer skal godkende de rapporter du udarbejder.

   Laboratoriedagene foregår på en af KVUC's adresser og bliver holdt på fastlagte datoer på hverdagsaftener eller i weekender.

 • Holdudbud

  Hvilke aktuelle hold kan jeg tilmelde mig på HF Online?

  På HF Online udbyder vi en lang række fag med start i både august og januar. Du kan løbende se det aktuelle udbud af hold i vores online tilmelding.

  Se holdudbud

  I vores online tilmelding kan du få et overblik over de hold på HF Online, du kan tilmelde dig lige nu.

  Se holdudbud på HF Online
 • Varighed

  Hvor lang tid tager et forløb på HF Online?

  Det kan være meget forskelligt, hvor lang tid du bruger på at læse HF Online. Det kommer helt an på, hvor mange fag du vil læse, og hvor mange du læser ad gangen.   

  På HF Online findes der både helårsfag og halvårsfag.

  Hvis du tager en hel HF-eksamen på HF Online, tager det minimum 2,5-3 år. Hvis du vælger flere fag på høje niveauer, kan det også være nødvendigt at tage et halvt eller et helt år ekstra. De valgfag du ikke kan få på HF Online, kan du altid tage på HF Enkeltfag. 

  Du kan også vælge at tage din HF-eksamen hen over en længere periode. Det kommer helt an på, om du vil læse på fuld tid, eller om du fx har job eller andre interesser, du skal passe ved siden af.

  Helårsfag

  Faget tager ca. et helt skoleår.

  Halvårsfag

  Faget tager ca. et halvt skoleår.

  En hel HF-eksamen

  Det tager minimum 2 år og gerne 2½ eller 3 år at få en hel HF eksamen, via HF enkelt-/online-fag.

 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen på HF Online?

  På HF Online får du ikke standpunktskarakterer undervejs i fagene. Det betyder, at du afslutter alle fag med en eksamen. Du kan læse mere om eksamensformen på de enkelte fag i fagbeskrivelserne.
  Selvom stort set al din undervisning foregår online, skal du møde op på KVUC, når du skal til eksamen.

 • Translokation

  Er der translokation på HF Online?

  På KVUC fejrer vi altid de nye HF-studenter med en festlig translokation. Hvis du tager en hel HF-eksamen på HF Online har du mulighed for at fejre din afsluttede uddannelse. Det kan du gøre sammen med venner og familie, som er meget velkomne til translokationen.

  Det er også her, at du får dit eksamensbevis, og der vil blive holdt tale af rektor og være underholdende indslag. Flere lærere vil også være til stede for at fejre dig og dine medkursister.

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I HF Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt den uddannelse på HF, du gerne vil starte på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb