HF Online

Tilmeldingen til fag på HF Online er åben. Du tilmelder dig fag via vores online tilmelding.

Om uddannelsen

HF Online er for dig, der gerne vil læse en HF, men har brug for mest mulig fleksibilitet. Du kan læse dine fag, hvor du vil og når du vil. 

Du kan også kombinere HF Online med fag  HF Enkeltfag, hvor hele faget læses på hold sammen med andre kursister. Hvis du vil have en hel HF-eksamenskal du have enkelte fag på HF Online, hvor der er delvist fremmøde.  

HF Online giver dig mest mulig fleksibilitet samtidig med, at du også har mulighed for at dyrke det sociale aspekt af din HF-uddannelsenår du mødes med din lærer og de andre kursister. 

 

 • Introduktion

  Hvad er HF Online?

  På HF Online kan du tage enkelte fag på HF-niveau eller sammensætte en hel HF-eksamen i din egen rækkefølge. Som kursist på HF Online læser du dine fag på én af følgende to måder:

  • som ren fjernundervisning, hvor du ikke skal deltage i undervisning på faste tidspunkter, men har adgang til en læringsplatform med materialer og opgaver
  • som en kombination af fjernundervisning og seminarer (herunder laboratorieøvelsesdage og holdundervisning) med obligatorisk fremmøde på skolen

  Alt materiale og alle opgaver til dit fag vil ligge i læringsplatformen. Opgaverne på HF Online kan bestå af en række forskellige aktiviteter. Det kan for eksempel være skriftlige og mundtlige afleveringer (lydfiler), quizzer, padlet-øvelser og videooptagelser.

  Du får en individuel afleveringsplan, som du skal arbejde ud fra. Du kan derfor i høj grad selv planlægge, hvornår du vil studere, og hvordan du vil administrere den tid, du skal bruge på dine opgaver, så længe du overholder fristerne i afleveringsplanen. Det betyder, at du får stor fleksibilitet.

  Hvis du læser HF Online som en kombination af fjernundervisning og seminarer med fremmøde, er der samtidigt god mulighed for at dyrke det sociale aspekt af en HF-uddannelse.

  Uanset hvilken måde, du vælger at læse dine fag på, vil du undervejs i dit forløb ofte være i kontakt med din lærer, som giver dig feedback på dine opgaver.

  Du kan altid skrive til din lærer for at aftale at I mødes. Derudover kan du altid få hjælp til det praktiske i HF Vejledningen, som du kontakter via telefon, mail eller ved et personligt besøg.

  Læs nogle af dine fag på HF Enkeltfag

  Du kan også vælge at læse nogle af dine fag på HF Enkeltfag. Her foregår undervisning på hold midt i København sammen med andre kursister.

  Læs mere om HF Enkeltfag
 • Målgruppe

  Er HF Online relevant for mig?

  HF Online er for dig, der gerne vil læse HF, men har brug for fleksibilitet. Det kan være at du har et job, familie eller interesser, der tager meget af din tid. Med HF Online kan du selv styre din tid og passe din undervisning ind i dit øvrige liv.

  HF Online er også relevant for dig, der opholder dig i udlandet, men gerne vil læse HF samtidig. Med HF Online, kan du i flere tilfælde tage dine HF-fag fra et andet land. Du skal først møde op på KVUC, når du skal til eksamen.

  Det kan også være en fordel at vælge HF Online, hvis du har det bedst med at studere selv, frem for at være en del af en klasse.

  Det vigtigste er, at du har selvdisciplin og mod på at lægge den arbejdsindsats det kræver, når du selv skal styre din tid.

 • Fremtidsmuligheder

  Hvad kan jeg bruge HF Online til?

  HF Online giver dig forskellige muligheder, alt efter om du vælger at læse et par enkelte fag eller sammensætter dine fag til en hel HF-eksamen.

  • Dine muligheder med enkelte fag på HF Online

   Hvis du vælger at læse et eller flere enkelte fag på HF Online får du mulighed for:

   • At forbedre dine kvalifikationer i udvalgte fag.
   • At tage de sidste fag for at komme ind på en videregående uddannelse (hvis du fx allerede har nogle fag fra tidligere uddannelse).
   • At forbedre dine muligheder for at komme ind på et studie (eksempelvis via kvote 2).
   • Senere hen at læse flere enkeltfag, så du får en hel HF-eksamen.
   • At komme i gang igen efter en periode uden uddannelse.
  • Dine muligheder med en hel HF-eksamen på HF Online

   Hvis du vælger at tage alle de fag, der indgår i en hel HF-eksamen får du adgang til:

   • Korte videregående uddannelser (fx Erhvervsakademi)
   • Mellemlange videregående uddannelser (fx Professionsbachelor)

   Vil du læse videre på de lange videregående universitetsuddannelser, skal du læse et par ekstra fag på højere niveau. Det kan din vejleder hjælpe dig med.

   Du kan også få adgang til de lange videregående uddannelser, hvis du tager det supplerende overbygningsforløb (SOF) efter din HF-eksamen.

  Direkte optagelse på videregående uddannelser

  De fag og niveauer du vælger at læse på HF Online, kan få indflydelse på, hvilke videregående uddannelser du kan søge direkte optagelse på. På Adgangskortet.dk kan du se, hvilke videregående uddannelser dit valg af fag giver adgang til.

  Gå til Adgangskortet

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I HF Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt den uddannelse på HF, du gerne vil starte på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb