Vinter HF

Om uddannelsen

Vinter HF er for dig, der gerne vil tage en hel HF-eksamen på to år med start i januar.

Med Vinter HF bliver du klar til videregående uddannelse på to år. Fagene kan også sammensættes, så du allerede efter det første år kan søge ind på enten pædagog-, sygeplejerske- eller socialrådgiveruddannelsen.

 • Introduktion

  Hvad er Vinter HF?

  På Vinter HF tager du en hel HF-eksamen på to år ved at læse en række enkeltfag, som tilsammen udgør en fuld HF.

  Du starter i januar og bliver klar til videregående uddannelse på to år. 

 • Målgruppe

  Er Vinter HF relevant for mig?

  Vinter HF er for dig der gerne vil tage en gymnasial eksamen på 2 år, og starte allerede i januar.

  De fleste kursister på Vinter HF har været ude at prøve noget andet efter folkeskolen, fx arbejdet, rejst eller været i gang med en anden ungdomsuddannelse. Måske har du tidligere været i gang med at læse på fx STX. Det kan også være, du har taget en erhvervsuddannelse, som fx tømrer, VVS'er, frisør eller social- og sundhedsassistent, men gerne vil skifte retning og har brug for en HF.

 • Fremtidsmuligheder

  Hvad kan jeg bruge Vinter HF til?

  Vinter HF på KVUC åbner dine døre til videregående uddannelser.

  Med Vinter HF kan du få adgang til:

  • Korte videregående uddannelser (fx Erhvervsakademi)
  • Mellemlange videregående uddannelser (fx Professionsbachelor)

  Du får direkte adgang til at læse videre på de korte og mellemlange erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Fagene på Vinter HF kan også sammensættes, så du allerede efter det første år kan søge ind på enten pædagog-, sygeplejerske- eller socialrådgiveruddannelsen.

  Vil du læse videre på de lange videregående universitetsuddannelser, skal du læse et par ekstra fag på højere niveau. Din vejleder kan hjælpe dig med, hvordan du tilrettelægger de ekstra fag.

  Du kan også få adgang til de lange videregående uddannelser, hvis du tager det supplerende overbygningsforløb (SOF) efter din HF-eksamen.

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I HF Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt den uddannelse på HF, du gerne vil starte på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb