Vinter HF

Tilmelding

Hvis du ønsker at starte på Vinter HF, kan du tilmelde dig ved at kontakte HF Vejledningen.

Når du tilmelder dig Vinter HF, er der en række optagelseskrav, du skal opfylde. Husk også at være opmærksom på tilmeldingsperioden. 

 • Optagelseskrav

  Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive optaget på Vinter HF?

  For at blive optaget på Vinter HF skal du opfylde en række krav. Du skal have de personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre eksamen. Det er altid en individuel vurdering, om du er klar til at starte på Vinter HF. 

  Der er også nogle generelle krav, du skal opfylde, alt efter om du kommer direkte fra 9. klasse, 10. klasse eller har modtaget anden undervisning på samme niveau. Du skal have:  

  • afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat, eller 
  • afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau (fx på AVU) med tilfredsstillende resultat, eller 
  • afsluttet folkeskolens 9. klasse med et godt resultat og have yderligere uddannelse. 

  Du kan tidligst blive optaget på Vinter HF et år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse. 

 • Undervisningsstart

  Hvornår kan jeg starte på Vinter HF?

  Du kan starte på Vinter HF hvert år i januar.

 • Tilmelding

  Hvordan tilmelder jeg mig Vinter HF?

  Du tilmelder dig Vinter HF i HF Vejledningen. Her vil en vejleder hjælpe dig med at blive tilmeldt.

 • Tilmeldingsfrister

  Hvornår kan jeg tilmelde mig Vinter HF?

  Tilmeldingen til de enkeltfag, som indgår i Vinter HF, åbner ca. d. 1. april. Du kan tilmelde dig fra starten af april og indtil holdstart i januar. Det er altid en god idé, at du tilmelder dig i god tid.

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I HF Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt den uddannelse på HF, du gerne vil starte på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb