HF Enkeltfag

Tilmelding

Hvis du ønsker at starte på HF Enkeltfag, kan du tilmelde dig online eller ved en samtale i HF Vejledningen.

Når du tilmelder dig HF Enkeltfag, er der en række optagelseskrav, du skal opfylde. Det er også en god idé at være opmærksom på de forskellige tilmeldingsfrister, alt efter hvornår du ønsker at starte.

 • Optagelseskrav

  Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive optaget på HF Enkeltfag?

  For at blive optaget på HF Enkeltfag skal du opfylde en række krav. Du skal have de personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre eksamen. Det er altid en individuel vurdering, om du er klar til at starte på HF Enkeltfag.  

  Der er også nogle generelle krav, du skal opfylde, alt efter om du kommer direkte fra 9. klasse, 10. klasse eller har modtaget anden undervisning på samme niveau. Du skal have:  

  • afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat, eller 
  • afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau (fx på AVU) med tilfredsstillende resultat, eller 
  • afsluttet folkeskolens 9. klasse med et godt resultat og have yderligere uddannelse. 

  Du kan tidligst blive optaget på HF Enkeltfag et år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

  Du kan ikke følge undervisningen i samme fag og niveau mere end to gange. De samme regler gælder for selvstuderende, som også kun kan gå til eksamen i samme fag og niveau to gange. 

  Særlige optagelseskrav for fag på HF Enkeltfag

  Enkelte af fagene på HF Enkeltfag har deres egne specifikke optagelseskrav, du skal opfylde:

  • Kemi C

   Du kan følge faget, hvis du opfylder de almindelige krav til at gå på HF, samt har bevis for at du har gennemført matematik C eller er i gang med det.

  • Fysik C

   Du kan følge faget, hvis du opfylder de almindelige krav til at gå på HF, samt har bevis for at du har gennemført matematik C eller er i gang med det.

  • Fysik B

   Du skal som minimum følge Matematik B og normalt have bestået Fysik C. Du kan følge faget, hvis du opfylder de almindelige krav til at gå på HF.

  • Biologi A

   Du skal som minimum have gennemført Matematik B og Kemi C. Du kan følge faget, hvis du opfylder de almindelige krav til at gå på HF.

 • Undervisningsstart

  Hvornår kan jeg starte på HF Enkeltfag?

  Du kan starte på HF Enkeltfag hvert år i august og januar.  

 • Tilmelding

  Hvordan tilmelder jeg mig HF Enkeltfag?

  Du kan tilmelde dig HF Enkeltfag via vores online tilmelding. Her vælger du de hold, du ønsker at starte på og sender din tilmelding til os. Du har også mulighed for at tilmelde dig i HF Vejledningen. Book en tid, så hjælper vejlederen dig med at finde de fag, der passer til dig, og får dig tilmeldt de rigtige hold.

  Hvis du har planer om at tage en hel HF-eksamen, er det bedst at booke tid til vejledning. Her kan vejlederen hjælpe dig med at få lagt en uddannelsesplan med de rigtige fag.

 • Tilmeldingsfrister

  Hvornår kan jeg tilmelde mig HF Enkeltfag?

  Der er ingen helt faste tilmeldingsfrister på HF Enkeltfag, men der er nogle tilmeldingsperioder, som du skal være opmærksom på. 

  Tilmeldingen til HF Enkeltfag åbner i starten af marts og fortsætter indtil holdstart i august eller januar. Det er altid en god idé, at du tilmelder dig i god tid.   

  Start i august

  Hvis du vil starte på hel- eller halvårsfag i august kan du tilmelde dig fra starten af marts og indtil holdstart i august. 

  Start i januar 

  Hvis du vil starte på et halvårsfag i januar kan du tilmelde dig fra starten af marts og indtil holdstart i januar.

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I HF Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt den uddannelse på HF, du gerne vil starte på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb