Om KVUC

Se alle nyheder

Verdensmålsfestival på KVUC

FN's 17 verdensmål er en integreret del af KVUC's profil og gennemsyrer skolens vision, værdigrundlag, undervisning og drift. I starten af marts måned afholdt vi Verdensmålsfestival med et spændende program af oplæg, workshops, konkurrencer og aktiviteter for kursister og medarbejdere.

Rektor: FN's verdensmål vigtigere end nogensinde før

Rektor Anita Lindquist bød velkommen til verdensmålsfestivalen og satte vigtigheden af verdensmålene og samarbejdet i FN i perspektiv til konflikten mellem Rusland og Ukraine:

Grunden til, at vi på KVUC har valgt at arbejde med verdensmålene som en del af vores profil, er, at verdensmålene er vigtige og relevante for os uanset, om vi bor her i København eller et andet sted i verden. Og med de ting, der sker lige nu – invasionen i Ukraine – er verdensmålene og samarbejdet i FN vigtigere end nogensinde før.

Hun påpegede bl.a., at konflikten i Ukraine understreger, at vi skal kæmpe for demokrati –  både globalt, men også i det enkelte land. Dertil har konflikten tydeliggjort behovet for at styrke den grønne omstilling - både af klima- og miljømæssige grunde, men også fordi vi i dag er alt for afhængige af fossile brændstoffer fra autoritære regimer rundt omkring i verden såsom Rusland.

Situationen viser, at (…) det er vigtigt, at vi har en fælles forståelse af, hvad udvikling handler om, hvilke værdier, vi står på, og hvordan vi agerer sammen (...) Vi er nødt til at have fokus på de store dagsordener og de fælles visioner.”

Netop fordi verdensmålene handler om dagsordener, der berører os alle sammen, mener Anita Lindquist, at det bør være en vigtig del af et uddannelsesforløb at kende til målene og at få mulighed for at arbejde med de udfordringer, sammenhænge og ikke mindst løsninger, der er på verdens problemer i dag.

Dette er baggrunden for KVUC's arbejde med verdensmålene, der gennemsyrer skolens vision, værdigrundlag, undervisning og drift og har udmøntet sig i, at KVUC er både Grønt Flag-certificeret skole og CHORA 2030-verdensmålscertificeret skole. 

Verdensmålsfestivalen bød på et fyldigt program med bl.a. oplæg af debattør Emma Holten om internetrettigheder og overgreb, sociolog Aydin Soei om medborgerskab og modborgerskab, forfatterne Hanne Morten og Dorthe Chakravarty om de danske kvinders historie; og lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Frank Sejersen, om Danmarks 300 år lange relation til Grønland.  

Et særligt højdepunkt var oplægget med Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier, der gjorde kursister og medarbejdere klogere på konflikten i Ukraine. Oplægget blev afholdt fysisk i en stuvende fuld Stjernesal i Sankt Petri Passage 1, og kursisterne havde mange gode og relevante spørgsmål til Peter Viggo Jakobsen. Der blev bl.a. spurgt ind til, hvorfor Ruslands præsident, Putin, ikke har taget atomvåben i brug i konflikten; hvordan Moldovas situation ser ud; samt om det russiske folk mon kommer til at afsætte Putin i en nær fremtid.

Udover oplæg kunne kursister i løbet af Verdensmålsfestivalen også deltage i en række workshops med spændende organisationer som Fremtidsværkstedet, faktatjekkermediet tjekdet.dk og miljøorganisationen NOAH. På førstnævnte workshop fik kursisterne mulighed for at udvikle idéer til, hvordan de synes, der kan arbejdes med at skabe et mere klimavenligt samfund. Idéerne udgives i redigeret form i e-bogen Bedre klima - 800 unges ideer til fremtiden og viderebringes til Folketinget, EU og pressen.

Kreative kursister kunne også bidrage til et nyt internt medie, som KVUC selv producerer – nemlig skolens nye kursistmagasin, som er skrevet af og for kursister. Magasinets første udgave blev lanceret under Verdensmålsfestivalen og havde bæredygtighed i fokus. Redaktionen modtog mange gode bidrag på debatindlæg, artikler, digte, tegninger, videoer m.v., hvoraf de bedste bidrag kom med i magasinet og blev præmieret med biografbilletter. 

Flere verdensmålsrelaterede arrangementer venter forude

Selvom Verdensmålsfestivalen officielt går på hæld, så venter der flere spændende verdensmålsrelaterede arrangementer i løbet af foråret. KVUC har bl.a. glæden af at invitere til filmvisning af dokumentaren Into the Ice i Cinemateket i forbindelse med CPHdox med efterfølgende oplæg ved Helle Astrid Kjær, der forsker i is-, klima- og geofysik på Københavns Universitet. 

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb