Erhverv

Tilbage til kursusoversigt

Styrk dine digitale kompetencer – løbende optag hver fredag

KVUC tilbyder FVU Digital for voksne, der vil lære at benytte computer, mobil, tablet m.m. og blive bedre til at arbejde digitalt. Tilbuddet er rettet mod dig, der er i arbejde, og du skal lave en aftale med din arbejdsgiver for at kunne modtage undervisning.  

Har du brug for at lære at benytte IT, eller ønsker du at blive bedre til at bruge IT i hverdagen og på job? KVUC tilbyder FVU Digital, som tager udgangspunkt i dine behov. Formålet med kurset er, at du lærer at bruge IT eller forbedrer dine grundlæggende IT-kundskaber gennem arbejde med PC, tablet og andre IT-værktøjer. FVU Digital er et undervisningstilbud til private og offentlige virksomheders ansatte. 

Undervisningen

På FVU Digital er undervisningen tilrettelagt som værkstedsundervisning. Det vil sige, at den tager udgangspunkt i dine mål, din dagligdag og dine færdigheder.

Du bliver bedre til at:

  • Forstå, hvordan IT og digitale værktøjer kan anvendes i hverdagen. Hvad ville du fx synes om at indtale en SMS i stedet for at skrive på mobilens tastatur?
  • Bruge værktøjerne konkret på opgaver, fx mails, internettet, behandling af forskellige data
  • Udveksle data mellem forskellige IT-værktøjer. Fx sende et foto fra din mobil til din computer eller indtale en tekst på din mobil og sende som en e-mail.
  • Forstå, hvad digital sikkerhed og persondata er. Har du fx været inde på borger.dk? Har du læst post fra det offentlige i e-Boks?
  • Downloade og installere apps på din smartphone eller computer

Pris

Det er gratis at deltage i kurset.

Opbygning og undervisningsstart

FVU Digital består af 3 trin. Du starter på det trin, som passer til dit behov. Det kræver ingen særlig viden for at starte på det første trin. Der er løbende optag på trin 1, så du kan starte hver fredag kl. 9.00-11.45.

Tilmelding

Inden opstart skal du aftale med din arbejdsgiver, at du kan gå på holdet. Derefter skal du sende en e-mail til fvu@kvuc.dk (Att. Susanne Jensen), så vil du blive kontaktet og indkaldt til en samtale. 

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb