Erhverv

Tilbage til kursusoversigt

Ordblindeundervisning – løbende opstart

Ordblindeundervisning er særligt organiseret undervisning til dig, som er ordblind. Undervisningen foregår online og er tilrettelagt, så det passer ind i din hverdag og arbejdstid. Virksomheder kan bruge undervisning for ordblinde som led i at opkvalificere den enkelte medarbejder med ordblindhed.

Med ordblindeundervisning kan du få tilbudt et forløb på 80 timer. Undervisningen er gratis, men før du kan starte, skal du have lavet en ordblindetest og have en samtale med en vejleder. Hvis du er i job og samtidig modtager ordblindeundervisning, kan du søge SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Forløbet udbydes af VUC Erhverv Sjælland & København.

Tilmelding

Vil du vide mere om ordblindeundervisning eller tilmelde dig, så send en mail til Ordblindevejledningen på KVUC til obu@kvuc.dk eller ring til os på tlf. 82 32 66 49.










Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb