Erhverv

Tilbage til kursusoversigt

Bliv bedre til dansk – løbende optag hver tirsdag

Et kursus for dig, der har dansk som andetsprog og er i praktik eller arbejder i social- og sundhedssektoren.

Oplever du vanskeligheder med dansk i dagligdagen, og har du brug for at styrke dit danske sprog både skriftligt og mundtligt? Så tilbyder KVUC et kursus til dig, der har dansk som andetsprog, og som gerne vil blive endnu bedre i din dagligdag.

Indhold og undervisning

Du arbejder med relevante faglige tekster og opgaver fx:

  • at læse rapporter, instruktioner og beskeder
  • at skrive notater, beskeder og mails
  • at kommunikere med borgere, kolleger og pårørende

Undervisningen er tilrettelagt som værkstedsundervisning. Det vil sige, at den tager udgangspunkt i dine mål, din dagligdag og dine færdigheder. Du kommer også til at træne IT, så du kan bruge det i din hverdag.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der har dansk som andetsprog og er i praktik eller arbejder i social- og sundhedssektoren.

Optag

Der er løbende optag, så du kan starte hver tirsdag kl. 9.00-14.45.

Du skal deltage 13 gange. Dit forløb kan eventuelt forlænges.

Du skal til test/samtale inden start.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kurset. Du kan søge SVU (statens voksenuddannelsesstøtte), hvis du er i job og har lavet en aftale med din arbejdsgiver om at gå til undervisning.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig løbende ved at kontakte VUC Erhverv Sjælland & København på mail: sli@kvuc.dk.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb