AVU Online

Vil du starte på AVU Online? Book tid til vejledning for at få hjælp med at tilmelde dig.

Studieforløb

På AVU Online følger du din egen individuelle uddannelsesplan, som du planlægger i samarbejde med en vejleder.

Du kan kombinere forskellige fag på flere forskellige niveauer, alt efter dine behov og interesser, og du kan også kombinere med almindelige AVU-fag med holdundervisning.

 • Opbygning

  Hvordan er AVU Online bygget op?

  På AVU Online kan du, ligesom på AVU Enkeltfag, tage et eller flere fag, alt efter hvad du har brug for. Du har også mulighed for at kombinere fag på AVU Online med AVU-fag med almindelig holdundervisning. Du følger din egen uddannelsesplan, som du planlægger i samarbejde med en vejleder.

  På AVU Online er hvert fag delt op i flere moduler. Modulerne består af opgaver, som du arbejder selvstændigt med hjemme eller i studieværkstedet på KVUC. Det kan fx være skriftlige opgaver, tests eller mundtlige oplæg. Som udgangspunkt vil du have minimum en uge til at færdiggøre et modul, men det afhænger af, hvornår du starter med AVU Online. Mellem hvert modul mødes du en halv time med din lærer, som godkender de opgaver, du har lavet i det foregående modul og sætter dig i gang med næste modul.

 • Fag

  Hvilke fag kan jeg læse på AVU Online?

  På AVU Online kan du tage mange forskellige fag på flere forskellige niveauer og kombinere dem alt efter dine behov og interesser. Mange vælger fagkombinationer med dansk, matematik og engelsk, fordi det kan give adgang til erhvervsuddannelser og HF, men der er også mange andre muligheder.

  Se fagbeskrivelser

  Du kan læse mere om fagenes indhold og eksamensformer i fagbeskrivelserne for de enkelte fag.

  Se fagbeskrivelser for AVU Online
 • Holdudbud

  Hvilke aktuelle hold kan jeg tilmelde mig på AVU Online?

  På AVU Online udbyder vi en lang række fag med start i både forår og efterår. Du kan løbende se det aktuelle udbud af hold i vores online tilmelding.

  Se holdudbud

  I vores online tilmelding kan du få et overblik over de hold på AVU Online, du kan tilmelde dig lige nu.

  Se holdudbud på AVU Online
 • Varighed

  Hvor lang tid tager et forløb på AVU Online?

  Hvor lang tid dit forløb på AVU tager, afhænger af hvor mange fag og hvilke niveauer du har brug for, og hvornår på året du starter. Normalt tager det ca. et år at tage en fuld 9. klasse eller 10. klasse med dansk, matematik og engelsk.

 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen på AVU Online?

  På AVU Online afsluttes niveau G og D (9. og 10.kl.) med en eksamen, hvor du får karakterer efter 7-trinsskalaen. Eksamen ligger altid i enten december eller maj/juni. Andre mellemniveauer på fagene afsluttes med såkaldt faglig dokumentation, hvor du afleverer en opgave din lærer skal godkende.

  Du kan læse mere om eksamen og prøver i fagbeskrivelserne for de enkelte fag.

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I AVU Vejledningen er vi altid klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt den uddannelse, du gerne vil starte på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb