Se alle kursistfortællinger

På KVUC fik Mette en form for støtte, som hun aldrig havde oplevet før

29. juni 2022 | Af Nathalia Hammer Munch

Mette er ordblind, og da hun startede på Pædagogpakken på KVUC, regnede hun med, at det ville blive et hårdt år, der bare skulle overstås. Tiden på KVUC blev dog en succesoplevelse for Mette, der fik en støtte til sin ordblindhed, som hun aldrig havde oplevet før. I dag har hun gennemført Pædagogpakken med flotte karakter og er klar til at møde nye, faglige udfordringer på Pædagoguddannelsen. 

Butiksjobbet blev skiftet ud med Pædagogpakken på KVUC

Mette blev konstateret ordblind i folkeskolen. Efter 9. klasse valgte hun at tage en erhvervsuddannelse som salgsassistent, da hun ikke følte, at hun ville kunne gennemføre en gymnasial uddannelse pga. sin ordblindhed. Hun arbejdede efterfølgende i butik i en årrække, men blev træt af arbejdstiderne, lønnen og det hårde fysiske arbejde. Et jobskifte til pædagogmedhjælper i en vuggestue gjorde det klart for hende, at hun skulle noget helt andet nemlig være pædagog.

Via en Google-søgning fandt Mette en studievejleder, der gjorde hende opmærksom på muligheden for at tage HF-fag på Københavns VUC. Hun valgte Pædagogpakken, der indeholder præcis de fire HF-fag, som giver hende mulighed for at søge ind på Pædagoguddannelsen via kvote to.

I dag ærgrer det hende, at hun ikke fik kendskab til muligheden for at gå på VUC tidligere: "Det er ærgerligt, at jeg ikke allerede i folkeskolen fik at vide, at der er andre muligheder end en klassisk gymnasial uddannelse. At jeg måske havde kunnet tage 10. klasse og så arbejde nogle år, og så måske været startet på VUC som 18-årig."

KVUC's Læse- og Skrivecenter blev en kæmpe støtte 

Inden hun startede på Pædagogpakken havde Mette forberedt sig på, at det ville blive et hårdt år, der bare skulle overstås, så hun kunne komme videre på Pædagoguddannelsen. Men på KVUC mødte Mette en form for støtte til sin ordblindhed, som hun aldrig havde oplevet før.

I KVUC's Læse- og Skrivecenter fik hun udleveret en computer med programmet AppWriter på, og hun blev tilknyttet en ordblindevejleder, der fulgte hende hele året igennem. Mette satte selv dagsordenen for den vejledning, hun modtog, og lagde vægt på at få hjælp med de skriftlige afleveringer. Op til eksamen fik hun også vejledning i at lægge en plan for sine mundtlige eksamener, og det gav pote i form af flotte karakterer. 

Det her år på KVUC har givet mig rigtig meget. Især at gå hos min ordblindevejleder (...) Her op til eksamen lærte hun mig at lægge en plan for mundtlig eksamen. Og jeg fik jo 10 i mundtlig Dansk og 10 i mundtlig Psykologi. Det er jo helt vildt! Jeg har virkelig fået troen på mig selv.

Pædagogpakken bød på gode lærere og spændende brobygning

Det var ikke kun Læse- og Skrivecentret, der gjorde Mettes år på KVUC til en god oplevelse. Også lærerne spillede en stor rolle. Mettes psykologilærer tilbød bl.a. klassen at læse tekster op i undervisningen til gavn ikke kun for Mette, men også rigtig mange af hendes klassekammerater. Og i danskfaget producerede læreren nogle virkelig gode og meget visuelle powerpoint-præsentationer, som Mette bl.a. brugte, da hun skulle læse op til eksamen. 

Vi har haft nogle rigtig dygtige lærere (...) de har været gode til at omfavne, at vi sidder med rigtig mange forskellige baggrunde i klassen. Vi er blevet taget i hånden.

Som et afbræk fra undervisningen nød Mette også, at Pædagogpakken indbefatter en uges brobygning til Pædagoguddannelsen. Her fik hun mulighed for at møde pædagogstuderende og prøve kræfter med at skrive en minicase, ligesom man skal på Pædagoguddannelsen.

Klar til nye, faglige udfordringer på Pædagoguddannelsen 

Med Pædagogpakken i bagagen har Mette har søgt ind på Pædagoguddannelsen via kvote to og regner stærkt med at komme ind. Hun føler sig klar til de faglige udfordringer, som uddannelsen måtte byde på. Året på KVUC har givet hende troen på sig selv, og hun finder tryghed i at vide, at hun fortsat kan få støtte i KVUC's Læse- og Skrivecenter, mens hun læser på Pædagoguddannelsen. KVUC tilbyder nemlig specialpædagogisk støtte til studerende på videregående uddannelser i hovedstadsområdet, herunder støtte til ordblinde. 

Instagram-profil og drømme om at holde foredrag om ordblindhed

Når man spørger Mette, hvad hun gerne vil specialisere sig i på Pædagoguddannelsen, nævner hun Dagtilbud-området og Skole-Fritid-området. Hvis hun får førstnævnte specialisering, så vil hun gerne i praktik i en vuggestue, og hvis hun får sidstnævnte, så vil hun forsøge at få en praktik på en ordblindeskole.

Mette er generelt meget interesseret i at hjælpe andre ordblinde. I fremtiden vil hun gerne holde foredrag om ordblindhed på skoler, og hun har startet en Instagram-profil om ordblindhed. På profilen skriver hun om ordblindhed og deler sine egne oplevelser som ordblind. Bl.a. delte hun nyheden om, at hun var blevet kåret til Årets Fighter på KVUC og i den forbindelse fik et legat på 1.000 kr.:

Der ikke fordi, at jeg skal være en stor Instagram influencer (...) Jeg tænkte, at hvis jeg nu kommer ud at holde oplæg, så kan folk gå ind at læse dér. Så kan de måske få troen på, at man kan en masse ting, selvom man er ordblind. Fx ved at læse, at jeg fik et legat, eller at jeg fik de her flotte karakterer.

Flere kursistfortællinger

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb