Oplev os

Se alle kursistfortællinger

På HF Enkeltfag mærker Mads et fornyet engagement til at lære

11. maj 2023 | Af Klara Hulbæk Haastrup


Mads begyndte i januar sidste år på HF Enkeltfag på KVUC. Han oplever et seriøst klasserum, der har en positiv indflydelse på hans eget engagement. 

På KVUC får Mads udnyttet sit akademiske potentiale

Mads’ tid på KVUC har fået afgørende betydning for ham. Han oplever, at hans lyst til at lære er skudt i vejret. Før Mads startede på KVUC, færdiggjorde han en elektrikeruddannelse. Og selvom han kan kalde sig færdiguddannet elektriker, oplevede han, at han havde svært ved at affinde sig med identiteten som elektriker. Han følte, at han havde et akademisk potentiale, som han ikke havde mulighed for at udnytte til fulde gennem sin elektrikeruddannelse.

Jeg føler virkelig, at jeg vil det hver dag.

Det oplagte valg for Mads var derfor ikke at søge et job som elektriker, da han blev færdig. I stedet begyndte han at søge efter en ny uddannelse, og der faldt det naturlige valg på KVUC. Det, som især tiltalte Mads ved KVUC, var det høje karaktergennemsnit på HF og den centrale placering. Med en placering i indre København er det nemt at komme til skolen med offentlig transport. Noget, der har særlig stor værdi for Mads, der bor uden for indre København. Det skaber et mere mangfoldigt klasserum med plads til alle. Og Mads har ikke fortrudt, at valget faldt på KVUC. Da han startede på HF Enkeltfag var hans håb, at han kunne få udnyttet det akademiske potentiale, som han følte, han havde. Det skulle vise sig, at hans håb blev til virkelighed.

Endelig føler Mads, at han bliver vurderet ud fra sin faglige formåen

Før Mads søgte ind på elektrikeruddannelsen, læste han i halvandet år på en HHX-uddannelse. Hverken gymnasieuddannelsen eller elektrikeruddannelsen blev dog det, som Mads havde forventet. Han følte ikke, at han blev hørt ordentligt. For Mads resulterede det ikke kun i lavere karakterer, men også i et manglende engagement. Derfor var Mads da også nervøs for, om det ville blive det samme, når han startede på KVUC. Men det blev det heldigvis ikke. Tværtimod er det Mads’ opfattelse, at han for første gang bliver vurderet ud fra den faglighed, som han leverer. Noget, der har resulteret i høje karakterer og et stigende engagement for at deltage i undervisningen.

Der er ikke nogle dage, hvor man tænker: ’Jeg kunne lige så godt være blevet hjemme’.

Og at deltage gør Mads også. Det er hans indtryk, at det ikke kun er hans eget engagement, der er steget, men det generelle engagement i klasserummet. Et engagement, som han tror skyldes, at hans medkursister selv har taget et aktivt valg om at gå på KVUC. Mads oplevede selv, hvordan han, da han skulle vælge sin HHX-uddannelse, mere valgte den af formalitet end af lyst. For ham lå det i kortene, at han, når han havde færdiggjort sin 10. klasse, skulle læse det samme sted, som hans søster havde gået nogle år forinden.

KVUC blev en ny chance for Mads

Den manglende lyst afspejlede sig i hans engagement. Derfor blev KVUC en ny chance for Mads til at færdiggøre det, som han aldrig afsluttede, da han var teenager. Og selvom overgangen fra en elektrikeruddannelse til HF Enkeltfag var et stort identitetsskifte for Mads, er han faldet godt til. For ham er det af særlig stor betydning, at han på KVUC selv kan vælge, hvilke fag, han vil have, hvornår. Og synes han, at han har brug for hjælp til at strukturere sit skema, så snakker han med Studievejledningen, der giver ham den rette vejledning.

Det er ikke kun, at Mads med sin uddannelse på KVUC selv har skullet tage et aktivt valg om at gå en ny vej, der har ændret sig siden hans tid på HHX. Det har Mads også selv. Efter at have lavet nogle forskellige ting i tiden fra han stoppede på sin HHX og indtil han sidste år begyndte på KVUC, er Mads blevet ældre og mere moden. Og netop det, at han har fået en ny chance efter mange år har haft stor betydning i hans oplevelse med uddannelsesforløbet. Hvor Mads i sine teenageår manglede selvdisciplin og engagement, oplever han i dag et øget engagement samt en afklaring af formålet med uddannelsen. Alt sammen noget, der er med til at gøre Mads' oplevelse med KVUC så god.


Det, som Mads tager med fra sin tid på KVUC, er de dygtige lærere

Det er ikke kun Mads’ eget og hans medkursisters engagement, som skiller sig ud fra de oplevelser, han tidligere har haft. For Mads skal den største ændring findes i de dygtige lærere, han har på KVUC. Her er hans oplevelse, at lærerne har en stor viden om de emner, som de underviser i. Dét på samme tid med, at undervisningen er struktureret, og underviserne engagerede. Han synes, at lærerne er gode til at gøre undervisningen spændende og at engagere kursisterne. Det er alt sammen med til at skabe det seriøse klasserum, som Mads virkelig værdsætter.

Jeg synes, at lærerne, jeg har haft her, har været meget dygtigere, end jeg har oplevet tidligere.

Den seriøse stemning, der er at finde i klasselokalet, synes Mads har en positiv betydning for læringsrummet. For ham har det indflydelse på hans eget engagement, som han føler højner sig under indflydelse af det seriøse klasserum. Ikke nok med at Mads selv føler sig mere engageret, oplever han også en undervisning med en kvalitet, der ikke kan sammenlignes med noget, han har oplevet før. Hvor han før i tiden er gået fra undervisningen og følt, at det var ”lidt spild af tid”, synes han nu, at hver dag er relevant og læringsfyldt. Faktisk beskriver Mads undervisningen som ”bemærkelsesværdig god”.

KVUC har været med til at udvide Mads’ horisont

Hvad fremtiden byder på, er Mads ikke sikker på endnu. Han håber, at han, når han har færdiggjort sin HF Enkeltfag og den efterfølgende overbygning, kan tage en lang videregående uddannelse. Og selvom han endnu ikke har lagt sig fast på en bestemt uddannelse, har han da haft fag på KVUC, der har fanget hans opmærksomhed mere end andre. I sin tid på KVUC har han fundet ud af, at det, der især interesserer ham, er de humanistiske og samfundsvidenskabelige felter, så måske byder fremtiden på en uddannelse inden for disse felter. Men som Mads selv siger, så er der mange fag, som han mangler at tage, og derfor er der stor sandsynlighed for, at hans interessefelt kun udvider sig. Én ting er han sikker på, og det er, at drømmen om en universitetsuddannelse kun vokser for hver dag på KVUC.

Flere kursistfortællinger

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb