Chat with us, powered by LiveChat
Om KVUC

Se alle nyheder

KVUC har fået ny bestyrelse

KVUC’s bestyrelse har fået nye medlemmer i foråret 2022 og har konstitueret sig i en ny, stærk konstellation med Tim Christensen som formand og John Westhausen som næstformand.

Formand for bestyrelsen, Tim Christensen, er stolt af det nye hold: "KVUC’s nye bestyrelse er garant for både kontinuitet og fornyelse, og jeg ser frem til et frugtbart fremtidigt samarbejde. Det tegner godt for KVUC.” Rektor Anita Lindquist beskriver den nye bestyrelse som et privilegium:

Jeg er på KVUC’s og egne vegne meget glad for den nye bestyrelse. Det er et privilegium, at vi har så alsidige og fantastisk vigtige kompetencer repræsenteret i vores bestyrelse, og jeg glæder mig til, at vi skal samarbejde om at bringe KVUC godt videre i de kommende år.

De nye, udefrakommende medlemmer af bestyrelsen er Mathilde de Kruiff, Katrine Kildgaard Nielsen og Steen Enemark Kildegaard.

Mathilde de Kruiff (SF) er udpeget af Region Hovedstaden efter indstilling fra SF. Til daglig er Mathilde uddannelsesleder på SOSU H, som er en vigtig samarbejdspartner og aftagerinstitution for KVUC. Direktionen ser frem til at styrke samarbejdet og synergien yderligere med SOSU H og til at drage nytte af Mathildes store viden og erfaring.

Katrine Kildgaard Nielsen (B) er udpeget af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, hvor hun er medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget. Til daglig studerer Katrine Statskundskab på Københavns Universitet.

Steen Enemark Kildesgaard er udpeget ved selvsupplering og valgt ind af en enstemmig bestyrelse. Til daglig er Steen Enemark Kildesgaard Rektor på Københavns Erhvervsakademi (KEA), der ligesom SOSU H er en vigtig samarbejdspartner og aftagerinstitution for KVUC. Han er herudover formand i Danske Erhvervsakademiers rektorkollegium og medlem af Københavns Kommunes Erhvervsråd, Københavns Kommunes Uddannelsesråd, Region Hovedstadens Kompetenceråd og bestyrelsen for Gefion Gymnasium. Steen Kildesgaard har brede kompetencer og viden inden for uddannelse, økonomistyring og ledelse, og opfylder til fulde det formelle kriterium om kompetence i økonomi og driftsøkonomi for det ene af de to medlemmer af KVUC’s bestyrelse, der udpeges ved selvsupplering.

De øvrige udefrakommende bestyrelsesmedlemmer er fortsat Tim Christensen, som er genudpeget af Køge Handelsskole, John Westhausen, som er genudpeget af FH Hovedstaden, Peter Hobel, som er genudpeget af Syddansk Universitet samt Helle Bøtcher, som til daglig er leder af Kursustrappen, og genvalgt medlem ved selvsupplering med kompetence i kultur og vækstlag.

Som medarbejdervalgt medlem med stemmeret træder Helle Borup ind i bestyrelsen. Helle Borup er HF-lærer og vejleder på KVUC og har mange års erfaring fra KVUC.

Niels Vestergaard Iversen, der er AVU-lærer og tillidsrepræsentant for AVU på KVUC, fortsætter som medarbejdervalgt medlem uden stemmeret.

Herudover tæller bestyrelsen fortsat Ida Juncker Sohrbeck og Daniel Fast Christensen, der som hhv. forperson og næstforperson for KVUC’s Kursistråd repræsenterer KVUC’s kursister i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig d. 25. april med Tim Christensen som formand og John Westhausen som næstformand.  

 

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb