Chat with us, powered by LiveChat
Om KVUC

Se alle nyheder

KVUC etablerer FVU-starthold i boligsociale helhedsplaner

KVUC har lanceret åbne FVU-starthold for kortuddannede beboere i to boligsociale helhedsplaner i København. Det foregår i samarbejde med flere boligselskaber, KVINFO, Københavns Kommune og andre lokale aktører.

Formålet med indsatsen er at løfte uddannelsesniveauet for kortuddannede voksne beboere i den almene boligsektor gennem FVU-dansk og uddannelsesvejledning lokalt. I samarbejde med boligselskaberne rekrutterer vi interesserede beboere, underviser dem og vejleder dem evt. videre til relevante uddannelsestilbud eller praktik. Målet er således, at de enkelte beboere får det helt rigtige tilbud, der passer deres ønsker og forudsætninger.

Indholdet er danskundervisning på elementært niveau med fokus på mundtlighed understøttet af individuel vejledning. På den måde bidrager indsatsen til at styrke beboernes danskfundament, men det fører samtidig til klarlægning af deres muligheder for videre uddannelse eller job.

Øget uddannelsesindsats i de udsatte boligområder

I udvalgte boligområder i København har op mod 75% af beboerne med ikke-vestlig baggrund 9. klasse som højeste uddannelsesniveau. Desuden har rigtig mange ikke en bestået dansk 9. klasse. Beboerne er således en kernemålgruppe for VUC, og vi forsøger at løfte uddannelsesniveauet i samarbejde med boligselskaberne og andre lokale aktører.

Mange beboere kender ikke mulighederne for uddannelse som voksen, og vi giver dem muligheden for at anvende uddannelsestiden hensigtsmæssigt og i højere grad sigte mod kompetencegivende kurser.

Vi samarbejder med flere relevante aktører i arbejdet med at rekruttere kursister, formidle viden om uddannelse som voksen samt at udvikle og koordinere lokale uddannelsestilbud. KVUC har viden om uddannelse, mens boligselskaberne og deres lokale samarbejdspartnere har den direkte kontakt til beboerne. 

KVUC forventer at kunne rekruttere kursister til de ordinære hold på KVUC fra indsatserne, men i samarbejde med kommune og boligselskaber forpligter vi os også til at finde løsninger for de beboere, der ikke kan eller vil have kompetencegivende uddannelse.

Holdene er åbne for alle, og ledige borgere kan deltage gratis og få gavn af både undervisningen og det vejledningsarbejde, der følger med. KVUC forventer at udvide aktiviteten flere steder i København i løbet af 2022. Alle kan visiteres til tilbuddet uanset postadresse.

Hvis du gerne vil vide mere, kan du kontakte Søren Lindskrog, udviklingskoordinator og VEU-konsulent, på e-mail sli@kvuc.dk.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb