Matematik G

Læs Matematik på G-niveau

I Matematik G kommer du til at arbejde med, hvordan man bruger matematik i en lang række forskellige sammenhænge i hverdagslivet. 

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Matematik G?

  I Matematik kommer du til at arbejde med, hvordan man bruger matematik i en lang række forskellige sammenhænge i hverdagslivet. 

  Undervisningen vil især dreje sig om forståelse af matematiske begreber, og om hvordan konkrete problemer fra hverdagen kan beskrives og løses ved hjælp af matematik. 

  I undervisningen vil der blive arbejdet med disse matematiske områder:   

  • Talbehandling 
  • Geometri 
  • Arbejde med funktioner 
  • Statistik

  Læreplan for Matematik G

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på retsinformation.dk.

  Gå til læreplan for Matematik G
 • Prøver og eksamen

  Hvordan foregår prøven i Matematik G?

  Matematik G afsluttes med en kombineret skriftlig og mundtlig prøve, hvor der arbejdes med et problem fra hverdagslivet. I prøven indgår anvendelse af IT. 

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Matematik G?

  Du kan følge Matematik på G-niveau, hvis du har gået i dansk folkeskole. Vejlederen på KVUC vurderer evt. at du skal til en test for, at vi kan finde ud af hvilket trin, du skal starte på. 

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på. 

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb