Geografi C

Læs Geografi på C-niveau

Geografi C handler om samspillet mellem natur, mennesker og samfund. Faget giver dig derfor mulighed for at arbejde med nogle af de centrale problemstillinger i verden i dag. Centralt for faget er lokale natur- og samfundsmæssige ændringer og at forstå globale processers konsekvenser.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Geografi C?

  Geografi C handler om samspillet mellem natur, mennesker og samfund. Faget giver dig derfor mulighed for at arbejde med nogle af de centrale problemstillinger i verden i dag.  

  På faget arbejdes med kredsløb i naturen og med bæredygtig udvikling som princip. Centralt for faget er lokale natur- og samfundsmæssige ændringer og at forstå globale processers konsekvenser. Det kan fx være i forhold til de globale klimaændringer eller den globale befolkningsudvikling.

  Du kommer til at beskæftige dig med vejrforhold, klima, klimaændringer og vandressourcer og jordens og landskabernes processer. Du kommer også til at arbejde med naturlige og menneskeskabte energistrømme og stofkredsløb og naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredygtighed.

  Geografi har en tværfaglig tilgang til problemstillinger. Der er fokus på naturvidenskabelige metoder, hvor viden og begreber udvikles gennem observationer og eksperimenter på den ene side og teori og modeldannelse på den anden side. 

  Du kommer derfor til at lave forsøg svarende til 20% af undervisningen, som understøtter de emner, der gennemgås. Disse forsøg følges op med en rapportaflevering.

  Læreplan for Geografi C

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Geografi C
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Geografi C?

  Geografi C afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 24 min. Før eksamen har du 24 min. forberedelsestid.

  Om den mundtlige eksamen

  Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en kendt opgave udarbejdet af eksaminator. Opgaven tager udgangspunkt i et eller flere af undervisningens temaer. Opgaven indeholder en overskrift med under-spørgsmål og materiale i form af to bilag, der først er kendte til eksamen. Relevante forsøg inddrages i besvarelsen.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Geografi C?

  Du kan følge Geografi på C-niveau, hvis du opfylder de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb