SOF

Studieforløb

På det supplerende overbygningsforløb læser du min. to supplerende fag på A- og B-niveau. Du skal have afsluttet dit overbygningsforløb inden for et halvt år.

Du kan både læse fag, der optræder som specifikke adgangskrav til en konkret universitetsuddannelse, eller du kan læse fag, der er relevante i forhold til uddannelsen. 

 • Opbygning

  Hvordan er SOF bygget op?

  SOF består af minimum et nyt fag på B-niveau og et nyt fag på A-niveau, udover dem du allerede har taget på din uddannelse. Din overbygning skal være afsluttet inden for et halvt år. I vejledningen kan du få hjælp med at tilrettelægge dit forløb, så du overholder tidsfristen på et halvt år.

  Undervisningen på SOF kan være tilrettelagt som almindelig klasseundervisning og som online-forløb, og du kan tage hold både forår, sommer og efterår.

 • Fag

  Hvilke fag kan jeg læse på SOF?

  På SOF udbyder vi en lang række fag. Hvilke konkrete fag du skal læse, afhænger af, hvilken universitetsuddannelse du ønsker at søge optagelse på efter din supplering.

  Du kan både læse fag, der optræder som specifikke adgangskrav til en konkret universitetsuddannelse, eller du kan læse fag, der er relevante i forhold til uddannelsen. 

  Se fagbeskrivelser

  Du kan læse mere om fagenes indhold og eksamensformer i fagbeskrivelserne for de enkelte fag.

  Se fagbeskrivelser
 • Hold og skema

  Hvilke aktuelle fag kan jeg tilmelde mig?

  På SOF udbyder vi fag med holdstart både forår, sommer og efterår. Undervisningen er både tilrettelagt som klasseundervisning og som online-forløb. Du kan altid se det aktuelle udbud af hold i vores online tilmelding.

  Se hold og skema

  I vores online tilmelding kan du få et overblik over de hold, du kan tilmelde dig lige nu. Vær opmærksom på, at du på SOF kun kan søge optagelse på de hold, der udbydes på KVUC.

  Se hold og skema
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen på SOF?

  På SOF afslutter du alle dine fag med en eksamen, hvorefter du vil få udstedt et supplerende overbygningsbevis. Du kan læse mere om eksamensformen på de enkelte fag i fagbeskrivelserne.

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I GS Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt de fag og hold på GS, du gerne vil starte på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb