Se alle kursistfortællinger

HF Inklusion gav Luna mulighed for at læse en fuld HF-eksamen i optimale sociale og faglige rammer

16. februar 2021 | Af Nathalia Hammer Munch

Luna er 24 år og har netop færdiggjort sin HF-eksamen på HF Inklusion, der er en særligt tilrettelagt HF-uddannelse på KVUC målrettet unge med autismespektrum-diagnoser. Med studenterhuen på hovedet drømmer hun nu om at søge ind på jurastudiet på Københavns Universitet og blive klogere på bl.a. Menneskerettighederne, så hun i fremtiden kan arbejde med at hjælpe andre mennesker.

Åbent Hus overbevidste Luna om at HF Inklusion var den helt rette uddannelse

Inden HF Inklusion gik Luna på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for personer med aspergers og autisme på STU-Akademiet. En underviser dér gjorde hende opmærksom på muligheden for at læse fag på 9.- og 10. klasseniveau (AVU) på KVUC og anbefalede i samme ombæring HF Inklusion, som en god mulighed, hvis Luna gerne ville læse en HF.

Sideløbende med STU-Akademiet læste Luna derfor Dansk, Engelsk og Matematik på 9. klasse-niveau på KVUC og senere Matematik på 10. klasse-niveau.

Med 9. og 10. klasse veloverstået tog Luna til Åbent Hus på HF Inklusion, og her blev det helt tydeligt for både hende og hendes forældre, at HF Inklusion var den helt rette ungdomsuddannelse for hende.

Mine forældre var nervøse for, at hvis jeg kom ud på en almindelig HF, så ville jeg være alt for overladt til mig selv. Men på HF Inklusion, fik vi at vide, at der ville være mentorer til at hjælpe én og lærere, der forstår, hvordan man skal tage hensyn fagligt og socialt til personer med autisme. Og så var det jo en klasse, hvor vi ikke behøvede at være så mange mennesker. Og hvor det hele ikke behøvede at gå så stærkt som på andre uddannelser.

100% fokus på skolen gav overskud til både det faglige og det sociale

Op til at hun skulle starte på HF Inklusion, var Luna en smule nervøs for, hvordan det nu skulle gå. Bl.a. havde hun en idé om, at det ville blive meget krævende fagligt med mange lektier og lektioner. Men det viste sig hurtigt, at hun trivedes både fagligt og socialt på uddannelsen.

Mentorerne understøttede det sociale samvær, og Luna fandt sammen med andre piger i klassen, der havde samme interesser som hende selv. De hyggede sig i pauserne, snakkede, gik i kantinen og nogen gange på café.

Det faglige gik også rigtigt godt. Luna prioriterede at fokusere 100 procent på skolen frem for at have et fritidsjob eller fritidsaktiviteter ved siden af, hvilket gav ro og overskud. Særligt fag som Dansk, Engelsk, Samfundsfag og Historie fangede hendes interesse, og hendes fravær var lavt:

"Jeg var meget klar på at gå i skole og meget motiveret, så jeg kom meget i skole og havde ikke særligt mange fraværsdage (…) Det var selvfølgelig ikke helt enkelt at tage uddannelsen, men det var heller ikke uoverkommeligt, som jeg måske havde forestillet mig det ville være."

Mødet med kursister på ordinære HF-hold blev en øjenåbner

Det sidste halvanden år på HF Inklusion foregår undervisningen på ordinære HF-hold. Selvom det i starten var hårdt at skulle være sammen med en helt masse nye og fremmede mennesker, blev det en positiv oplevelse for Luna.

Hun snakkede meget med ordblinde kursister på de ordinære hold og mødte også en pige, der lider af sygdommen sclerose. Begge dele gav stof til eftertanke og en følelse af ikke at være så anderledes end alle andre.

Jeg synes, at jeg tacklede det ret fint (…) Man opdager jo også, at der er mennesker på de ordinære hold, der har hver deres udfordringer – og der er også nogle af dem, der har diagnoser (…) Det var lidt en lettelse, at vide, at andre folk også har deres at kæmpe med, synes jeg. Så føler man sig ikke så anderledes.

Student i en corona-tid

I foråret 2020 oplevede Luna sammen med resten af samfundet en stor omvæltning, da corona-krisen brød ud. Det resulterede i hjemmeundervisning, flere hjemmeopgaver og aflyste eksamener, men slog ikke Luna af pinden:

"Det sidste år siden corona startede og det seneste halve år har været overvældende for mig, men jeg gik ikke ned med stress. Jeg var mere ærgerlig over, at man ikke kunne komme til eksamen, eller fejre de andre eller bare være sammen med de andre.”

I januar 2021 blev Luna så student og fik huen på hovedet. Det blev fejret med en online-translokation, da en fysisk translokation ikke var mulig pga. de daværende corona-restriktioner:

”Det har helt klar været anderledes at slutte af på den her måde. Det var der ikke nogen, der havde set komme (…) Jeg brød mig ikke om ændringerne, men jeg har taget det i stiv arm.”

Fremtidsplaner om praktik og videregående uddannelse

Med en gennemført HF-eksamen står døren til videregående uddannelse åben, og Luna drømmer om at læse Jura på Københavns Universitet. Hun er meget interesseret i samfundet og dets love og vil gerne arbejde med menneskerettigheder i fremtiden – måske i en privat virksomhed eller en NGO såsom Amnesty International eller Røde Kors, hvor hun kan hjælpe andre mennesker:

”Jeg ser frem til at blive klogere på samfundet og vide noget om, hvordan samfundet er bygget op (…) Jeg synes, det lyder spændende at have indsigt i alle de der regler og love, som ikke alle kender til (…) Det er jo vildt brugbart, og man kan få indflydelse og virkelig hjælpe andre.”

Inden hun starter på en videregående uddannelse, vil Luna dog gerne oparbejde noget arbejdserfaring, og hun planlægger derfor at tage et halvt års sabbatår og gå i praktik fx i en kontorafdeling, hvor hun kan løse småopgaver i sit eget tempo.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb