Chat with us, powered by LiveChat Gå til sidens indhold
HF Autisme

HF Inklusion

HF Inklusion er for dig, der gerne vil tage en fuld HF-eksamen, og har en diagnose inden for autismespektret eller et lignende støttebehov.

På HF Inklusion får du en HF-eksamen på 3-3½ år, med alle de fag der indgår i en fuld HF. Målet er, at du efter et 2-årigt grundforløb er klædt på til at gennemføre den sidste del af din HF på ordinære hold sammen med KVUC’s øvrige HF-kursister.

Under hele forløbet er der tilknyttet mentorer, og du bliver styrket både personligt, fagligt og socialt.

 

 • Målgruppe

  Er HF Inklusion relevant for mig?

  HF Inklusion er for dig, der gerne vil tage en fuld HF-eksamen, men har brug for særlig støtte under forløbet. Du har enten en diagnose inden for autismespektret eller har et lignende støttebehov. På HF Inklusion får du tilknyttet en mentor under hele forløbet, som understøtter din faglige, personlige og sociale udvikling. 

  De fleste kursister på HF inklusion er typisk unge voksne i alderen 18-25 år.

 • Fremtidsmuligheder

  Hvad kan jeg bruge HF Inklusion til?

  HF Inklusion på KVUC åbner dine døre til alle videregående uddannelser. 

  Med HF Inklusion kan du få adgang til: 

  • Korte videregående uddannelser, fx Erhvervsakademi 
  • Mellemlange videregående uddannelser, fx Professionsbachelor 
  • Lange videregående uddannelser, fx Bachelor- og kandidat

  Du får direkte adgang til at læse videre på de korte og mellemlange uddannelser. Vil du læse videre på de lange videregående uddannelser, skal du læse to ekstra fag. Du har mulighed for at tage de to ekstra fag ved at tage et supplerende overbygningsforløb (SOF). 

  Direkte optagelse på videregående uddannelser

  De fag og niveauer du vælger, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du kan søge direkte optagelse på. På Adgangskortet.dk kan du se, hvilke videregående uddannelser dit valg af fag giver adgang til.

  Gå til Adgangskortet
 • Studieforløb

  Hvordan foregår forløbet på HF Inklusion?

  HF Inklusion er et treårigt HF-forløb, der starter hvert år i midten af august. Målet er, at du efter et 2-årigt grundforløb på HF Inklusion er klædt på til at gennemføre resten af uddannelsen på ordinære hold sammen med KVUC's øvrige HF-kursister. 

  Du vil under hele forløbet blive understøttet af mentorer, som er tilknyttet HF Inklusion. Der er minimum 23 ugentlige lektioners faglig undervisning samt et lektiebånd, der støtter op om den faglige undervisning.

  Første og andet år

  På første og andet år følger du undervisningen på HF Inklusions stamklasser med ca. 20 kursister i klassen.

  Tredje og fjerde år

  På tredje/fjerde år følger du undervisningen på KVUC’s ordinære HF-hold.

  Dit HF-forløb afsluttes med en translokation, hvor du kan møde op og fejre din HF-eksamen med venner og familie. Her får du dit eksamensbevis, der vil blive holdt tale af rektor og være underholdende indslag. Flere undervisere vil også være til stede for at fejre dig og dine medkursister.

  Studenter hygger i kantinen i S1 efter translokationen)
 • Fag og eksamen

  Hvilke fag kan jeg læse på HF Inklusion, og hvordan foregår eksamen?

  På HF Inklusion får du alle de fag, der indgår i en fuld HF-eksamen. Du har både en række obligatoriske fag og valgfag, som du selv kan vælge.

  Tredje/fjerde år

  • Større Skriftlig Opgave (SSO) 
  • Eksamensprojekt (EP)
  • Valgfag

  Du får ikke standpunktskarakterer i fagene undervejs. Det betyder, at du skal til eksamen i alle fag. Du afslutter alle fag med en mundtlig eksamen. Ud over de mundtlige eksaminer er der skriftlige eksaminer i Dansk, Matematik og Engelsk samt en større skriftlig opgave (SSO) og eksamensprojekt (EP) på tredje år og nogle af valgfagene. 

  Du kan læse mere om eksamen i fagbeskrivelserne for de enkelte fag.

 • Priser

  Hvad koster det at læse på HF Inklusion?

  Din kommune skal bevilge studiepladsen på HF Inklusion. Den samlede pris dækker mentortid, særligt tilrettelagt undervisning og deltagergebyr. Du er altid velkommen til at kontakt os på HF Inklusion, hvis du vil vide mere om ansøgning, priser, mm.

  Første og andet år

  Ca. 60.000 kr. pr. studieår.

  Tredje og evt. fjerde år

  Ca. 25.000 kr. pr. studieår.

  Du skal ikke betale for de bøger, du skal bruge til undervisningen på HF Inklusion. Dem låner du gratis på KVUC, imens du følger forløbet. Til nogle af fagene vil der være krav om, at du selv medbringer ordbøger og en bestemt lommeregner.

 • SU/SVU

  Kan jeg få SU eller SVU på HF Inklusion?

  SU

  Som kursist på HF Inklusion kan du søge om SU (Statens uddannelsesstøtte) efter gældende regler. Det betyder, at du kan få SU, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til SU. Du søger om SU via su.dk.

  Læs mere om SU

  SVU

  Hvis du er i arbejde, kan du som kursist på HF Inklusion søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) efter gældende regler. Det betyder, at du kan få SVU, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til SVU. Du søger om SVU via svu.dk.

  Læs mere om SVU
 • Optagelseskrav

  Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive optaget på HF Inklusion?

  For at blive optaget på HF Inklusion skal du opfylde følgende krav: 

  • Du skal være fyldt 18 år inden skolestart i medio august. 
  • Du skal have bestået folkeskolens 10. klasses afgangsprøve i fagene Dansk, Engelsk og Matematik med tilfredsstillende karakterer.
  • Du skal have en diagnose inden for autismespektret eller have brug for et lignende støttebehov.
  • Du skal have en bevilling fra din kommune. 

  I forbindelse med optagelsen vil du blive indkaldt til en personlig samtale på skolen. 

 • Ansøgning

  Hvordan søger jeg om optagelse på HF Inklusion?

  Hvis du ønsker at starte på HF Inklusion, kan du søge om optagelse via vores online ansøgningsskema. Der er ansøgningsfrist hvert år den 1. februar. 

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver du indkaldt til en optagelsessamtale på skolen, og i slutningen af marts måned får du svar på, om du får tilbudt en plads på HF Inklusion. 

  Forløbet skal bevilliges af din hjemkommune, inden du kan blive endeligt optaget på HF Inklusion.

  Besøg HF Inklusion

  Hvis du overvejer at starte på HF Inklusion på KVUC, men gerne vil vide lidt mere om uddannelsen, er det en god idé at besøge os til åbent hus, eller et brobygningsforløb.

  Besøg os
 • Vejledning

  Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg vil snakke om mine muligheder for at læse på HF Inklusion?

  Vil du vide mere om HF Inklusion, eller har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du altid velkommen til at kontakte:

  Stig Pedersen 
  Daglig leder for HF Inklusion
  Mail: sp@kvuc.dk 
  Tlf.: 3141 1811

  Julie Reventlow Clemmensen
  Studievejleder og koordinator for HF Inklusion 
  Mail: jucl@kvuc.dk
  Tlf.: 3010 4192

 • Faglig hjælp og støtte

  Hvilke muligheder har jeg for faglig hjælp og støtte på HF Inklusion?

  På alle HF Inklusionshold er der tilknyttet mentorer, efteruddannede lærere og en særlig studievejleder. Du lærer studieteknik, træner strategier til at indgå i et studiemiljø og får hjælp til det faglige arbejde.

  Mentorstøtten nedtrappes gradvist i løbet af studieforløbet.

  SPS

  På HF Inklusion kan du også søge om Specialpædagogisk støtte (SPS). Det er en særlig støtte til dig, der har en funktionsnedsættelse. Med SPS får du hjælp til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre. Støtteformen er forskellig, alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har.

  Undervisning for ordblinde (OBU)

  Du kan også søge om forskellig hjælp og støtte, hvis du er ordblind. Det kan være, du har brug for ordblindeundervisning ved siden af din undervisning på HF Inklusion. Måske kan du også blive hjulpet af nogle særlige IT-hjælpemidler.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb