Tysk forts. C

Læs Tysk fortsætter på C-niveau

På Tysk forts. C kommer du til at beskæftige dig med tysk sprog, litteratur, historie samt samfundsforhold i de tysksprogede lande. Du kommer til at udvikle din sprogfærdighed og få vakt din nysgerrighed og interesse for tysk sprog og kultur.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Tysk forts. C?

  På Tysk forts. C kommer du til at beskæftige dig med tysk sprog, litteratur, historie samt samfundsforhold i de tysksprogede lande. Du kommer til at udvikle din sprogfærdighed og få vakt din nysgerrighed og interesse for tysk sprog og kultur. Du kommer også til at udvide dit ordforråd, og træne dine kommunikative kompetencer.  

  På faget kommer du til at arbejde med din lytte- og læseforståelse. Du kommer også til at øve dig i at skrive og tale om tysksprogede tekster og emner og at føre en samtale på tysk.  

  I undervisningen kommer du til at arbejde meget med at bruge sproget i par og grupper. Du kommer også til at skrive kortere tekster på tysk, hvor du skal kunne udtrykke dig med et basalt ordforråd. 

  Undervisningen på Tysk forts. C vil tage udgangspunkt i 3-5 forskellige emner, som fx. ”Reisen”, ”Identität”, ”Generation Smartphone” eller ”Multikulturelles Berlin”. Du kommer til at læse skønlitterære tekster såvel som sagprosa. For at give dig mulighed for at lytte til så meget tysk som muligt inddrages også medier som film, kortfilm, reklamevideoer, musikvideoer, podcasts, læringsvideoer og meget andet. 

  Læreplan for Tysk forts. C

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Tysk forts. C
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Tysk forts. C?

  Tysk forts. C afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min. Før eksamen har du én times forberedelsestid.

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen trækker du en tekst, som knytter sig til et af de emner du har arbejdet med i undervisningen. Teksten er på maks. 1 normalside. I forberedelsestiden skal du forberede en præsentation af teksten med udgangspunkt i en instruks, der fortæller dig, hvad du særligt skal fokusere på. Til eksaminationen efterfølges din præsentation af en uddybende samtale om teksten med udgangspunkt i din fremlæggelse.

  Det er vigtigt, at du har et godt overblik over de emner og tekster, der er arbejdet med i undervisningen, da du skal sammenligne med læste tekster og også perspektivere.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Tysk forts. C?

  Du kan følge Tysk forts. på C-niveau, hvis du har haft Tysk i folkeskolen, eller på anden vis kan dokumentere, at du har de nødvendige forudsætninger for at følge faget.

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb