Tysk forts. A

Læs Tysk fortsætter på A-niveau

På Tysk forts. A kommer du til at udbygge dit kendskab til væsentlige forhold i tysksprogede lande herunder tysk sprog, litteratur, kultur, historie og samfund. Derudover kommer du til at videreudvikle og løfte dit faglige niveau i tysk.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Tysk forts. A?

  På Tysk forts. A kommer du til at udbygge dit kendskab til væsentlige forhold i tysksprogede lande herunder tysk sprog, litteratur, kultur, historie og samfund. Derudover kommer du til at videreudvikle og løfte dit faglige niveau i tysk. På faget vil du fx komme til at arbejde med både mundtlige og skriftlige opgaver, der er med til at udvikle, præcisere og nuancere dit mundtlige og skriftlige tysk.

  Undervisningen i Tysk forts. på A-niveau er bygget op omkring 4-6 emner, som fx ”Minimalismus”, ”Die neuen Deutschen”, ”Randfiguren” eller ”Sprache und Identität”. I undervisningen lægges der hovedvægt på Tyskland efter 1945, men du kommer også til at beskæftige dig med tysksproget tekst fra hhv. før 1945 og før 1900. Du vil komme til at arbejde med tekster fra de sidste 10 år og få et aktuelt og opdateret billede af Tyskland. Derudover vil du også komme til at arbejde med et bredt udbud af medier som giver dig mulighed for at opleve det tyske sprog i autentiske sammenhænge.

  På Tysk forts. A spiller den skriftlige dimension en central rolle i undervisningen. Du lærer undervejs at formulere dig klart forståeligt og sammenhængende på skriftligt tysk med et nuanceret ordforråd og med sikkerhed i forhold til grammatik og retstavning. 

  Læreplan for Tysk forts. A

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Tysk forts. A
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Tysk forts. A?

  Tysk forts. A afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min., med én times forberedelsestid. Derudover er der en skriftlig eksamen, der varer 5 timer.

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen trækker du en tekst på maks. 1,5 til 2 normalsider, som knytter sig til et af de emner du har arbejdet med i undervisningsforløbet. Med udgangspunkt i en instruks forbereder du en præsentation og analyse af teksten. Til eksaminationen efterfølges din præsentation af en uddybende samtale om teksten, din analyse og perspektivering.

  Du skal til eksamen vise, at du kan forstå og tale tysk ubesværet, og at du har et godt indblik i de tekster og emner, der er arbejdet med.

  Om den skriftlige eksamen

  Til den skriftlige eksamen, skal du besvare et opgavesæt, der omfatter fem opgaver. Opgaverne tester din tekstforståelse og din evne til at skrive en sammenhængende og struktureret tekst med udgangspunkt i det udleverede tekstmateriale. Derudover tester en af opgaverne dit kendskab til grammatiske emner.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Tysk forts. A?

  Du kan følge Tysk forts. på A-niveau, hvis du har gennemført Tysk forts. på B-niveau.

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb