Samfundsfag C

Læs Samfundsfag på C-niveau

I Samfundsfag C lærer du primært om danske samfundsforhold, og du lærer at anvende begreber, teorier og metoder indenfor de tre fagområder: Sociologi, økonomi og politologi. Derudover lærer du at opsøge viden om og analysere samfundsmæssige problemstillinger.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Samfundsfag C?

  I Samfundsfag C lærer du primært om danske samfundsforhold. Udgangspunktet er aktuelle danske sociale, økonomiske og politiske forhold, men der lægges også vægt på, hvordan forholdene i Danmark er påvirket af de globale processer, f.eks. Danmarks deltagelse i EU-samarbejdet. 

  På faget lærer du at anvende begreber, teorier og metoder indenfor de tre fagområder: Sociologi, økonomi og politologi. Derudover lærer du at opsøge viden om og analysere samfundsmæssige problemstillinger. Et overordnet formål med samfundsfag er, at du gennem øget indsigt og engagement i de sociale, økonomiske og politiske processer kan kvalificere dine egne standpunkter og meninger om det samfund, du er en del af. 

  Samfundsfag C er overvejende et mundtligt fag. Du skal læse artikler og fagtekster, og du skal lave mindre skriftlige arbejder i klassen samt lave opgaver og præsentationer i grupper. Derudover skal du lave et mindre projektarbejde, hvor du arbejder med en faglig problemstilling ved at bruge begreber og samfundsfaglig metode. 

  Læreplan for Samfundsfag C

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Samfundsfag C
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Samfundsfag C?

  Samfundsfag C afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 20 min. Før eksamen har du 48 min. forberedelsestid.

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen trækker du et bilag med dertilhørende spørgsmål. Eksamen foregår på den måde, at du begynder med at besvare de udleverede spørgsmål, hvorefter der vil være en faglig samtale mellem dig og eksaminator.

  Til eksamen skal du vise, at du kan anvende de faglige begreber: Du skal vise, at du f.eks. ved hvad velfærdsstaten er, og hvad liberalisme er, men du skal også kunne forklare, hvordan f.eks liberale forholder sig til velfærdsstaten. Endeligt skal du vise, at du er i stand til at læse en artikel og noget statistisk materiale og er i stand til at analyse og diskutere dem ved hjælp af samfundsfaglige begreber.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Samfundsfag C?

  Du kan følge Samfundsfag på C-niveau, hvis du opfylder de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb