Samfundsfag B

Læs Samfundsfag på B-niveau

Samfundsfag B giver indsigt i danske og internationale samfundsforhold, og der arbejdes fortsat inden for de tre discipliner sociologi, politik og økonomi. På Samfundsfag B er der derudover mere fokus på internationale forhold, fx EU.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Samfundsfag B?

  Samfundsfag B giver indsigt i danske og internationale samfundsforhold, og der arbejdes fortsat inden for de tre discipliner sociologi, politik og økonomi. På Samfundsfag B er der derudover mere fokus på internationale forhold, eksempelvis gennem tema om demokrati og EU.  

  Der arbejdes undervejs med i alt 3-5 temaer, og der vil blive gået mere i dybden med de samfundsfaglige begreber og den viden du allerede har. Yderligere lægges der vægt på samfundsvidenskabelig metode, og du skal lave to projekter, som skal dokumenteres skriftligt. 

  Et overordnet formål med samfundsfag er, at du gennem øget indsigt og engagement i de sociale, økonomiske og politiske processer kan kvalificere dine egne standpunkter og handlemuligheder som led i at være en demokratisk medborger. 

  På Samfundsfag B kan der være mindre skriftlige opgaver, og du skal øve dig i at skrive en synopsis, men derudover er faget altovervejende mundtligt.

  Læreplan for Samfundsfag B

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Samfundsfag B
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Samfundsfag B?

  Samfundsfag B afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min. Før eksamen har du 24 timers forberedelsestid, hvor du udarbejder en synopsis på baggrund af en ukendt tekst med et tema du kender fra undervisningen. Du kan vælge at forberede dig til prøven i gruppe med andre kursister.  

  Om den mundtlige eksamen

  Før den mundtlige eksamen skal du udarbejde en synopsis på baggrund af det udleverede bilagsmateriale, relevant kernestof og materiale fundet i forberedelsestiden. Den består af en problemformulering som et overordnet spørgsmål. Derudover skal du undersøge og diskutere samfundsfaglige problemstillinger. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i din fremlæggelse af synopsen (ca. 10 minutter) og efterfølges af uddybende spørgsmål og faglig dialog. Du skal til eksamen kunne vise, at du kan opstille og besvare en samfundsfaglig problemstilling, og at du kan analysere og diskutere prøvematerialet ved hjælp at samfundsfaglige begreber. Derudover skal du kunne have en faglig dialog om temaet, problemstillingen og pensum.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Samfundsfag B?

  Du kan følge Samfundsfag på B-niveau, hvis du har gennemført Samfundsfag på C-niveau.

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb