Retorik C

Læs Retorik på C-niveau

I Retorik C lærer du at tale og skrive, så du bliver hørt og læst. Du kommer både til at analysere taler og tekster, og selv producere og være på, og du lærer derudover at give og modtage feedback.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Retorik C?

  Retorik C er et nutidigt kommunikationsfag med rødder i antikken, hvor du skal arbejde både mundtligt og skriftligt – og du får selvfølgelig mulighed for at afprøve teorien i praksis og udtrykke dig klart, som den du er – og også om de emner, du har interesse for. Uanset om du er genert, nervøs, trænet taler eller skribent eller noget derimellem, så er retorik et fag, der udvikler dig både fagligt og personligt.

  For når man arbejder med sine egne sproglige evner – både med krop, tale og skrift, så bliver man klogere på sig selv og egne evner til at komme igennem med et budskab.

  Det handler nemlig om at blive bedre til at udforme overbevisende ytringer i form at bl.a. debatindlæg, formidlende artikler og talemanuskripter. Og derfor skal du ikke kun arbejde med at udforme egne ytringer, du skal også lære at lave retoriske analyser af autentiske ytringer, fx politiske taler, indlæg i den offentlige debat og formidling af faglige emner. Fordi det er vigtigt at kunne gennemskue, hvad det egentlig er, ’de andre’ mener.

  Retorik er et fag, der er tæt forbundet med demokrati og ytringsfrihed, så det handler om at træde frem og være aktiv, bruge sin krop og stemme og have en holdning, som du skal kunne argumentere for på en hensigtsmæssig måde. Det handler ikke nødvendigvis om at få ret – men om dialog baseret på overbevisende argumentation.

  Du vil derfor kunne have gavn af retorik både til eksamen i alle fag, og hvis du fx er på sociale medier, er politisk aktiv eller måske aktiv i bestyrelsen i din andelsforening eller sidder i et udvalg på dit kollegie eller i din idrætsforening. Du vil også blive bedre til at tage ordet på fredagsmødet på din arbejdsplads eller diskussionen om opvasken derhjemme.

  Fagets faglige mål

  Du skal kunne producere mundtlige og skriftlige argumenterende og formidlende ytringer, der er udformet retorisk hensigtsmæssigt og sprogligt kvalitetsbevidst i forhold til deres genre og kommunikationssituation, og du skal kunne anlægge en retorisk betragtning på autentiske argumenterende og formidlende ytringer. Herunder skal du kunne:

  • Argumentere for et standpunkt på en måde, der er egnet til at overbevise.
  • Formidle faglig viden på en måde, der er egnet til at interessere og oplyse.
  • Analysere og vurdere kvaliteten og effekten af autentiske ytringer.
  • Give konstruktive ændringsforslag til autentiske ytringer.
  • Bruge grundlæggende retoriske begreber om produktion og reception af autentiske ytringer.
  • Forstå de funktioner og den magt, som ytringer kan have i relation til demokratiet.

  Læreplan for Retorik C

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Retorik C
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Retorik C?

  Retorik C afsluttes med en mundtlig eksamen med en times forberedelse og ca. 25 min. eksamination.

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen skal du vise, at du kan to ting. Dels skal du, med den retoriske teori, analysere en ukendt tekst, fx et debatindlæg eller en 1. maj-tale. Dels skal du vise, hvordan du med din retoriske værkstøjskasse kan planlægge fx et oplæg, en tale eller en artikel. Til dette skal du bruge en af de tekster, du har skrevet i løbet af året, og som er en del af din portfolio.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Retorik C?

  Du kan følge Retorik på C-niveau, hvis du opfylder de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb