Chat with us, powered by LiveChat Gå til sidens indhold
Religion C

Læs Religion på C-niveau

I Religion C vil du lære en række religionsfaglige begreber, metoder og teorier. De vil sætte dig i stand til at analysere, forstå og sammenligne religiøse tekster, ritualer og idéer.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Religion C?

  I Religion C opnår du grundlæggende viden om udvalgte religioner og deres historiske udvikling. Du lærer at forholde dig neutralt og fagligt til alle de forskellige religioner, du bliver undervist i. Faget handler ikke om at blive overbevist om eller overbevise andre om en religions rigtighed. Det handler om at analysere og fortolke religioner fra en religionsfaglig vinkel. I Religion C vil du derfor lære en række religionsfaglige begreber, metoder og teorier. De vil sætte dig i stand til at analysere, forstå og sammenligne religiøse tekster, ritualer og idéer. 

  Kristendom er obligatorisk som emne. Det vil være den religion, du skal lære mest om. Du skal vide noget om dens opståen, historiske udvikling og nutidige former. Hovedvægten er på kristendommen i Danmark og Europa. Islam er også obligatorisk, og du skal lære om dens opståen og nutidige former. Også her med hovedvægt på Danmark og Europa. Ud over de to obligatoriske religioner vil du lære om yderligere 1-2 udvalgte religioner og/eller et religionsfagligt emne. 

  I Religion C lærer du at forholde dig fagligt til forskellige etiske synspunkter. Du kommer til at indgå i faglige samtaler om forholdet mellem religion og samfund. Du får også religionsfaglige værktøjer. Dem kan du bruge til at forstå aktuelle sager og konflikter, der handler om religion og religiøse emner. 

  Læreplan for Religion C

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Religion C
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Religion C?

  Du afslutter Religion C med en mundtlig eksamen, der varer 24 min. Før eksamen har du 24. min. forberedelsestid.

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen skal du først præsentere din analyse af det udleverede materiale (tekst, billede eller video) i 5-10 min. Derefter vil eksaminationen være en samtale mellem dig og eksaminator. Samtalen vil tage udgangspunkt i både det udleverede materiale og den gennemførte undervisning.

  Til eksamen skal du vise, at du kan analysere det ukendte bilagsmateriale. Det skal du gøre ved hjælp af de faglige begreber, metoder og teorier, du har lært i undervisningen. Du skal også, med udgangspunkt i det udleverede materiale, vise at du kan indgå i en samtale om den religion materialet knytter sig til og de andre religioner, der er gennemgået i undervisningen. På den måde skal du vise, at du har tilegnet dig viden om forskellige religioners indhold og udvikling.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Religion C?

  Du kan følge Religion på C-niveau, hvis du opfylder de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb