Religion B

Læs Religion på B-niveau

I faget Religion B vil du modtage undervisning i Kristendom, Islam, Hinduisme eller Buddhisme, samt et fjerde religionsfagligt område. I Religion B ligger det faglige fokus på at inddrage metoder og teorier i studiet af religionerne. Du vil komme til at læse både baggrundslitteratur og autentiske religiøse kildetekster. Dem vil du blive trænet i at analysere og fortolke.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Religion B?

  I faget Religion B vil du komme til at beskæftige dig med i alt fire religioner, et nærmere defineret religionsfagligt emne og læse et længere uddrag af et religionshistorisk hovedværk.

  Først og fremmest skal du arbejde med forskellige vinkler på kristendom og islam, der, ligesom på religion C er obligatoriske. Et grundlæggende historisk og teologisk kendskab til disse to religioner forudsættes derfor. Derudover skal du arbejde med yderligere to religioner. Den ene religion skal enten være inden for det hinduistiske eller buddhistiske fagområde. Den fjerde religion vælger underviseren selv. Det kunne for eksempel være Jødedom, Asatro, Scientology eller noget helt fjerde.

  Du vil også komme til at arbejde med et såkaldt velafgrænset og veldefineret religionsfagligt emne, som fx. konversion, religionskritik, bøn eller de forskellige religioners natursyn.

  Du vil komme til at læse både baggrundslitteratur om religionerne og autentiske klassiske og repræsentative kildetekster. Dem vil du blive trænet i at analysere og fortolke.

  På Religion på B-niveau vil du komme længere ud i hjørnerne af religionerne og deres begrebsverdener. Du vil også komme til at beskæftige dig mere direkte og dybdegående med religionsfaglige teorier og metoder.

  Du vil desuden, ud over at læse en bred vifte af kortere kildetekster, komme til at læse og arbejde med en enkelt længere religiøs eller religionsfaglig tekst. Det kaldes hovedværkslæsning. Eksempler på sådan et hovedværk kunne være Johannesevangeliet fra Det Nye Testamente, Antichrist af Nietzsche, Bagavadgitha eller fx religionshistorikeren Mircea Eliades bog 'Helligt og profant'.

  Endelig skal du på Religion B udarbejde en religionsfaglig undersøgelse af et emne, der ligger i forlængelse af et af de emner, som er gennemgået i undervisningen. Denne opgave kan skrives i grupper og indgår i den mundtlige eksamen. Der afsættes tid til vejledning i undervisningen.

  Når du har gennemgået Religion på B-niveau, vil du have opnået en temmelig stor viden om konkrete religioner og religionsfaglige emner. Samtidig vil du have fået en grundig træning i at analysere religiøse tekster, billeder m.m. med brug af faglige begreber, teori og metode. Du vil være godt rustet til at kunne forholde dig til, hvordan forskellige menneskers syn på livet og verden kan variere, alt efter deres religiøse baggrund og stillingtagen.

  Læreplan for Religion B

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Religion B
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Religion B?

  Du afslutter Religion B med en mundtlig eksamen. Den varer 30 min. Før eksamen har du én times forberedelsestid.

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen skal du to ting. Du skal fremlægge en projektrapport, som du har lavet i forbindelse med undervisningsforløbet. Desuden skal du analysere og fortolke en tekst, som du trækker umiddelbart før forberedelsen. De to ting skal tilsammen demonstrere din religionsfaglige viden. Du skal vise, at du kan anvende teorier, metoder og begreber.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Religion B?

  Du kan følge Religion på B-niveau, hvis du har gennemført Religion på C-niveau.

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb