Chat with us, powered by LiveChat
Religion B

Læs Religion på B-niveau

I Religion B vil du komme til at beskæftige dig med verdensreligionerne og med religionsfaglige teorier og metoder. Du vil komme til at læse både baggrundslitteratur og autentiske religiøse kildetekster. Dem vil du blive trænet i at analysere og fortolke.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Religion B?

  I Religion B vil du komme til at beskæftige dig med fire af verdensreligionerne. Først og fremmest kristendom og islam, der er obligatoriske. Ud over det to andre religioner, der kan variere. Det kan for eksempel være hinduisme og jødedom. Du vil også komme til at dykke ned i et velafgrænset og veldefineret religionsfagligt emne. Eksempler på emner kan være konversion, bøn eller de forskellige religioners natursyn. Du vil komme til at læse både baggrundslitteratur om religionerne og autentiske religiøse kildetekster. Dem vil du blive trænet i at analysere og fortolke. 

  På Religion på B-niveau vil du komme længere ud i hjørnerne af religionerne og deres begrebsverdener. Du vil også komme til at beskæftige dig mere direkte og dybdegående med religionsfaglige teorier og metoder. Du vil desuden, ud over at læse en bred vifte af kortere kildetekster, komme til at læse og arbejde med en enkelt længere religiøs eller religionsfaglig tekst. Det kaldes hovedværkslæsning. Eksempler på sådan et hovedværk kunne være Johannesevangeliet fra Det Nye Testamente. Det kunne også være det hinduistiske helligskrift Bhagavadgita eller religionshistorikeren Mircea Eliades bog 'Helligt og profant'. 

  Når du har gennemgået Religion på B-niveau, vil du have opnået en temmelig stor viden om konkrete religioner og religionsfaglige emner. Samtidig vil du have fået en grundig træning i at analysere religiøse tekster, billeder m.m. med brug af faglige begreber. Du vil være godt rustet til at kunne forholde dig til, hvordan forskellige menneskers syn på livet og verden kan variere, alt efter deres religiøse baggrund og stillingtagen. 

  Læreplan for Religion B

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Religion B
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Religion B?

  Du afslutter Religion B med en mundtlig eksamen. Den varer 30 min. Før eksamen har du én times forberedelsestid.

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen skal du to ting. Du skal fremlægge en projektrapport, som du har lavet i forbindelse med undervisningsforløbet. Desuden skal du analysere og fortolke en tekst, som du trækker umiddelbart før forberedelsen. De to ting skal tilsammen demonstrere din religionsfaglige viden. Du skal vise, at du kan anvende teorier, metoder og begreber.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Religion B?

  Du kan følge Religion på B-niveau, hvis du har gennemført Religion på C-niveau.

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb