Musik B

Læs Musik på B-niveau

På Musik B får du mulighed for at arbejde videre med dit musikalske niveau, og du bliver endnu dygtigere til musikteori og musikanalyse. Du vil komme til at opleve, at musikteorien giver dig nogle værktøjer til, hvordan du kan blive en bedre og mere inspirerende musiker.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Musik B?

  På Musik B får du mulighed for at arbejde videre med dit musikalske niveau og du bliver endnu dygtigere til musikteori og musikanalyse. Du vil opleve, at musikteorien giver dig nogle værktøjer til, hvordan du kan blive en bedre og mere inspirerende musiker.  

  På Musik B arbejder vi videre med musikfagets to helt centrale søjler: Musikudøvelse og musikkundskab. I musikudøvelse kommer du til at arbejde med mere avancerede musikarrangementer. Her vil være øget fokus på at nå et højere niveau inden for flerstemmige sange og rytmisk sammenspil. I musikkundskab kommer du til at fordybe dig i musikteorien og have fokus på, hvordan en øget teoretisk viden kan gøre dig i stand til at komme frem til interessante musikanalytiske pointer. Du kommer til at opleve, at der løbende bliver bygget bro mellem den teoretiske og den praktiske verden. Undervisningen inddrager desuden musikkens historiske, aktuelle, kulturelle, sociale samt formidlings- og mediemæssige forhold. 

  I løbet af undervisningen kommer du til at arbejde med to musikemner, hvoraf det ene kan være et musik-medieprojekt dvs. med mulighed for at lave lydproduktion. Sideløbende med de to musikemner kommer du til at arbejde intensivt med musikudøvelse. 

  På Musik på B-niveau kommer du både til at have klasseundervisning og lave gruppearbejde, projektarbejde, fremlæggelser og opførelser i klassen og for et større publikum. Derudover kommer du i kontakt med det øvrige musikliv, gennem fx koncertbesøg, opera, musical og møde med musikere og komponister. 

  Med blandingen af teori og praksis vil du opnå både musikfaglige kvalifikationer, musikalsk almendannelse samt generelle samarbejds- og studiekompetencer, der rækker ud over faget.

  Læreplan for Musik B

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Musik B

  Musik 0-B

  Du kan tage Musik B som C-B forløb, hvis du allerede har bestået faget på C-niveau. Du kan også tage faget som 0-B forløb, hvor du får C- og B-niveau samtidig, men kun går til en enkelt eksamen til sidst. For at få den fulde forståelse af, hvad 0-B forløbet indeholder, skal du også læse fagbeskrivelsen for Musik C.

  Læs mere om Musik C
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Musik B?

  Musik B afsluttes med en mundtlig eksamen, der består af en praktisk del, og en individuel del på 24 min. med 48 min. forberedelsestid. 

  Om den mundtlige eksamen

  Den mundtlige eksamen består af to dele - en praktisk og en individuel. Den praktiske del består af sammenspil, hvor du fremfører to musiknumre i grupper med andre kursister fra holdet. Grupperne har forberedt sit nummer både i og udenfor undervisningen. Det ene sammenspilsnummer kan evt. være et solonummer. Ved solonummeret kan der godt være andre ”udefra”, der spiller med, men ikke bedømmes. I den praktiske del vil du blive bedømt på dine musikalske færdigheder og derudover på gruppens generelle sammenspil. I den individuelle del skal du lave en analyse af kendt materiale fra undervisningen og perspektivere til ukendt materiale. Du bliver bedømt på dine teoretiske og analytiske evner, og din musikhistoriske baggrundsviden.

  Om den mundtlige eksamen (kun selvstuderende)

  Som selvstuderende prøves du i musikudøvelse i to solopræstationer. Den ene solopræstation udføres vokalt og udvælges af censor fra et repertoire af enstemmige sange, sammensat af eksaminanden og godkendt af eksaminator. Prøven i musikkundskab sker ved lodtrækning mellem en ligelig fordeling af opgaver i de to musikemner. Grundlaget er en opgave inden for primært kendt stof fra undervisningen og sekundært ukendt stof. Prøvematerialet består af en indspilning af ét eller flere stykker musik eller uddrag heraf, en grafisk gengivelse af den klingende musik eller dele heraf og eventuelt øvrigt materiale. Eksaminationen starter med et kort oplæg fra dig og former sig derefter som en samtale mellem dig og eksaminator med udgangspunkt i opgaven. Du må til eksamen medbringe instrument efter eget valg.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Musik B?

  Du kan følge Musik på B-niveau, hvis du opfylder de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

  Hvis du tager Musik som C-B forløb, skal du derudover have gennemført Musik på C-niveau, inden du kan starte.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb