Mediefag C

Læs Mediefag på C-niveau

I Mediefag C lærer du at forstå levende billeder, og du får viden om hvordan film- og tv-produktioner er skruet sammen. Du lærer desuden, hvordan man bedst muligt bruger filmiske og dramaturgiske virkemidler til at formidle en god historie.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Mediefag C?

  I Mediefag C lærer du at forstå levende billeder. Du får viden om, hvordan film- og tv-produktioner er skruet sammen, og hvordan man bedst muligt bruger de filmiske virkemidler til at formidle en historie. Du kommer til at arbejde med spørgsmål som: Hvad er den gode historie? Og du kommer til at beskæftige dig med, hvordan man ved hjælp af dramaturgiske virkemidler kan konstruere en god historie. På Mediefag C vil der både være fokus på fakta- og fiktionshistorier.  

  Mediefag C er ikke et svært fag på samme måde som fx naturvidenskabelige fag kan være det, men det er tidskrævende. Det tager tid at være kreativ og at komme på gode idéer. Det tager også tid at lave praktiske videoproduktioner. Der skal både skrives manuskript, optages og klippes film. Du optager filmen på egen smartphone/kamera og redigerer på egen computer. Alle kan være med, og du vil komme til at opleve tilfredsstillelsen ved at stå med et færdigt produkt til slut.

  Læreplan for Mediefag C

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Mediefag C
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Mediefag C?

  Mediefag C afsluttes med en mundtlig eksamen, der består af gruppedel på max. 40 min., og en individuel del på 25 min. med 30 min. forberedelsestid. 

  Om den mundtlige eksamen

  Den mundtlige eksamen består af to dele. De to dele af mediefagseksamen afspejler fagets opdeling i en praktisk og en teoretisk del. Til gruppedelen skal du sammen med din gruppe præsentere den lille videofilm på max 6 minutter, I har produceret i undervisningen. Filmen skal vise, at du kan bruge den teori, der indgår i faget. Der afsættes 10 minutter pr gruppemedlem – dog max 40 minutter. I den individuelle del trækker du et ukendt eksamenscitat på max 4 minutter - dvs. et ’clip’ fra en fiktionsfilm eller dokumentar, som er parallel med stof gennemgået i timerne. Du har 30 minutter til at forberede en fremlæggelse og en næranalyse, hvor du demonstrerer, at du har forstået bruge af filmiske og dramaturgiske virkemidler. Du skal vise, at du kan analysere og fortolke levende billeder, og du skal vise, hvordan brugen af de filmiske virkemidler er med til at fortælle historien. Derudover skal du vise, at du kender den terminologi, der hører til faget.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Mediefag C?

  Du kan følge Mediefag på C-niveau, hvis du opfylder de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb