Mediefag B

Læs Mediefag på B-niveau

I Mediefag B får du viden om, hvordan film- og tv-produktioner er skruet sammen, og hvordan man bedst muligt bruger de filmiske virkemidler til at formidle en historie. På Mediefag B skal du desuden arbejde med  film-, tv- og mediehistorie, og du kommer også til at gå mere i dybden med dokumentargenren.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Mediefag B?

  I Mediefag B lærer du at forstå levende billeder. Du får viden om hvordan film- og tv-produktioner er skruet sammen, og hvordan man bedst muligt bruger de filmiske virkemidler til at formidle en historie. På Mediefag B skal du desuden arbejde med hovedlinjer i film-, tv- og mediehistorie, og du kommer også til at gå mere i dybden med dokumentargenren.

  Mediefag på B-niveau består overordnet af 2 hoveddele: En teoretisk og en praktisk. Du kommer til at læse 150-200 sider, om de mange sider af mediefag, herunder analyse og fortolkning, produktionsforhold, dramaturgi, medieplatforme, medietværmedialitet, kommunikationsteori, målgrupper og distributionskanaler. Derudover skal du selv lave et antal medieproduktioner – både fiktion og dokumentar.


  Læreplan for Mediefag B

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Mediefag B
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Mediefag B?

  Mediefag B afsluttes med en mundtlig eksamen, der består af gruppedel på max. 60 min., og en individuel del på 25 min. med én times forberedelsestid.

  Om den mundtlige eksamen

  Den mundtlige eksamen består af to dele. De to dele af mediefagseksamen afspejler fagets opdeling i en praktisk og en teoretisk del.

  Til gruppedelen skal du sammen med dig gruppe præsentere den lille videofilm på max 10 minutter i har produceret i undervisningen. Filmen skal vise, at du kan bruge den teori, der indgår i faget. Der afsættes 15 minutter pr. gruppemedlem – dog max 60 minutter.

  I den individuelle del trækker du et eksamenscitat på max 7 minutter - dvs. et ukendt ’clip’ fra en fiktionsfilm eller dokumentar, som er parallel med stof gennemgået i timerne. Du har én time til at forberede en fremlæggelse og en næranalyse, hvor du demonstrerer, at du har forstået bruge af filmiske og dramaturgiske virkemidler. Du skal vise, at du kan analysere og fortolke levende billeder, og du skal vise, hvordan brugen af de filmiske virkemidler er med til at fortælle historien. Derudover skal du vise, at du kender den terminologi, der hører til faget.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Mediefag B?

  Du kan følge Mediefag på B-niveau, hvis du har gennemført Mediefag på C-niveau.

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb