Matematik B

Læs Matematik på B-niveau

I Matematik B kommer du til at arbejde med mange forskellige matematiske begreber, og du lærer at beskrive og løse matematiske problemstillinger. 

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Matematik B?

  I Matematik B kommer du til at arbejde med mange forskellige matematiske begreber, og du lærer at beskrive og løse matematiske problemstillinger. 

  På faget lærer du både om funktioner, regression og differentialregning, og du kommer også til at arbejde med sandsynlighed, statistik, statistiske modeller og stikprøver. Du får derudover viden om analytisk geometri.

  På Matematik B bruger vi i undervisningen et såkaldt CAS-værktøj, der er et matematikværktøj til computer. Vores lærere benytter CAS-værktøjet TI-Nspire til deres forklaringer i undervisningen, og derfor skal du som kursist købe CAS-værktøjet 'TI-Nspire CX CAS'. Du skal sikre dig, at du har adgang til CAS-værktøjet til eksamen, og vi anbefaler derfor, at du har en opdateret computer med Windows eller en Mac. Der er ikke adgang til internettet ved eksamen.

  Læreplan for Matematik B

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Matematik B
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Matematik B?

  Matematik B afsluttes med en mundtlig eksamen, der består af en gruppe-delprøve på 2 timer, og en individuel delprøve på ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelse. Derudover er der en skriftlig eksamen, der varer 4 timer. 

  Om den mundtlige eksamen

  Til gruppe-delprøven arbejder I, i en gruppe, med en udleveret problemstilling. Til eksamen skal du vise, at du i samarbejde med andre kan løse problemstillinger ved hjælp af matematikværktøj på PC. Du bliver testet i hvordan man anvender matematik – i omverdenen og i andre dele af matematik. Du bliver testet i det matematiske stof, der løfter fra C-niveau til B-niveau.

  Til den individuelle delprøve bliver du testet i matematiske ræsonnementer og beviser. Der er typisk 17-22 forskellige spørgsmål, og du kender spørgsmålene på forhånd.

  Om den skriftlige eksamen

  Den skriftlige eksamen består af 1,5 time uden andre hjælpemidler end officiel formelsamling, samt 2½ time, hvor du kan gøre brug af alle hjælpemidler, med undtagelse af internettet.

  Det er nødvendigt, at du til den skriftlige eksamen har et elektronisk matematikværktøj på din computer.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Matematik B?

  Du kan følge Matematik på B-niveau, hvis du har gennemført Matematik på C-niveau.

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på. 

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb