Matematik A

Læs Matematik på A-niveau

I Matematik A kommer du til at arbejde med mange forskellige matematiske begreber, og du lærer at beskrive og løse matematiske problemstillinger.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Matematik A?

  I Matematik A kommer du til at arbejde med mange forskellige matematiske begreber, og du lærer at beskrive og løse matematiske problemstillinger. 

  På faget lærer du om statistik og statistiske metoder, og du kommer også til at arbejde med differential- og integralregning og differentialligninger. Derudover kommer du til at beskæftige dig med både avancerede funktioner og vektorfunktioner.

  På Matematik A bruger vi i undervisningen et såkaldt CAS-værktøj, der er et matematikværktøj til computer. Vores lærere benytter CAS-værktøjet TI-Nspire til deres forklaringer i undervisningen, og vi anbefaler, at du som kursist køber CAS-værktøjet 'TI-Nspire CX CAS'. Du skal sikre dig, at du har adgang til CAS-værktøjet til eksamen, og vi anbefaler derfor, at du har en opdateret computer med Windows eller en Mac. Der er ikke adgang til internettet ved eksamen.

  Læreplan for Matematik A

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Matematik A
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Matematik A?

  Matematik A afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min. Derudover er der en skriftlig eksamen, der varer 5 timer.

  Om den mundtlige eksamen

  Den mundtlige eksamen består af fremlæggelse og samtale, og du bliver testet i matematiske ræsonnementer og beviser. Stoffet er primært det matematiske stof, der løfter fra B-niveau til A-niveau, og du kender spørgsmålene på forhånd, med undtagelse af et ukendt bilag. Samtaledelen tager udgangspunkt i det ukendte bilag, der fagligt vil have sammenhæng med indholdet i spørgsmålet.

  Om den skriftlige eksamen

  Den skriftlige eksamen består af 2 timer uden andre hjælpemidler end officiel formelsamling, samt 3 timer, hvor du kan gøre brug af alle hjælpemidler, med undtagelse af internettet.

  Det er nødvendigt, at du til den skriftlige eksamen har et elektronisk matematikværktøj på din computer.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Matematik A?

  Du kan følge Matematik på A-niveau, hvis du har gennemført Matematik på B-niveau.

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb