Kemi A

Læs Kemi på A-niveau

På Kemi A kommer du til at beskæftige dig med, hvordan stoffer er opbygget, og hvordan de reagerer. I Kemi A bygger undervisningen videre på det du har lært på Kemi B. Udover at gå i dybden med de emner, du allerede kender noget til, introduceres nye områder inden for kemien.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Kemi A?

  På Kemi A kommer du til at beskæftige dig med, hvordan stoffer er opbygget, og hvordan de reagerer. 

  I Kemi A bygger undervisningen videre på det du har lært, og udover at gå i dybden med de emner, du allerede kender noget til, introduceres nye områder inden for kemien. Fx lærer du inden for termodynamik om, hvordan ligevægtskonstanter kan beregnes, og hvad der driver kemiske reaktioner. Du lærer også om moderne analytiske teknikker til kvalitativ og kvantitativ identifikation af kemiske stoffer, og mere avancerede atom- og molekylmodeller.

  Undervisningen bygger på, at du enten har afsluttet matematik på minimum B niveau eller tager faget sideløbende.

  Undervisningen består af både teori i klassen, og eksperimentelt arbejde i laboratoriet. Undervisningen vil være tilrettelagt både med tematiske- og systematiske forløb.

  Et tematisk forløb er fx elektrokemiske celler, hvor du lærer, hvordan en brændselscelle fungerer. Et systematisk forløb er fx termodynamik, hvor du lærer at beregne ligevægtskonstanter og vurdere om en given kemisk reaktion forløber frivilligt.

  Det skriftlige arbejde spiller en større rolle i kemi A undervisningen. Det vil bestå både af kemirapporter, som du kender det fra kemi B, men også af kemiopgaver, hvor du træner de begreber, du lærer om i undervisningen. Forberedelsen til lektionerne er hovedsageligt opgaver og læsning suppleret med videoer, der gennemgår dele af stoffet.

  Læreplan for Kemi A

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Kemi A
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Kemi A?

  Kemi A afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min., med én times forberedelsestid. Derudover er der en skriftlig eksamen, der varer 5 timer.

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen trækker du et eksamensspørgsmål med opgaver, som du kender på forhånd. Du får udleveret minimum to ukendte bilag i starten af forberedelsestiden. Der er ca. 60 minutters forberedelsestid og ca. 30 minutters eksamination inklusiv trækning, votering og karaktergivning. Alle eksamensopgaver indeholder henvisning til eksperimentelt arbejde, der er udført i løbet af kurset.

  Om den skriftlige eksamen

  Den skriftlige eksamen varer 5 timer. Opgaverne handler om kernestoffet, og tager udgangspunkt i, at du behersker matematik på B niveau.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Kemi A?

  Du kan følge Kemi på A-niveau, hvis du har gennemført Kemi på B-niveau. Det anbefales, at du har afsluttet eller følger Matematik på B-niveau.

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb