Gå til sidens indhold
Kemi A

Læs Kemi på A-niveau

På Kemi A kommer du til at beskæftige dig med, hvordan stoffer er opbygget, og hvordan de reagerer. I Kemi A bygger undervisningen videre på det du har lært, og udover at gå i dybden med de emner, du allerede kender noget til, introduceres nye områder inden for kemien.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Kemi A?

  På Kemi A kommer du til at beskæftige dig med, hvordan stoffer er opbygget, og hvordan de reagerer. 

  I Kemi A bygger undervisningen videre på det du har lært, og udover at gå i dybden med de emner, du allerede kender noget til, introduceres nye områder inden for kemien. Fx lærer du indenfor termodynamik om, hvordan ligevægtskonstanter kan beregnes, og hvad der driver kemiske reaktioner. Derudover kommer du til at få uddybet den organiske kemi, bl.a. med eksempler fra biokemien. 

  Du kommer derudover også til at lære om moderne analytiske teknikker til kvalitativ og kvantitativ identifikation af kemiske stoffer, og du stifter bekendtskab med mere avancerede atom- og molekylmodeller end tidligere. 

  Læreplan for Kemi A

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Kemi A
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Kemi A?

  Kemi A afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min., med én times forberedelsestid. Derudover er der en skriftlig eksamen, der varer 5 timer.

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen trækker du et eksamensspørgsmål. Eksamensspørgsmålet omfatter både et af de forsøg, du selv har udført på kurset, samt teoretisk stof indenfor samme emneområde. Du skal gennemgå og forklare forsøget og eventuelle tilhørende beregninger, men du skal ikke udføre forsøget. Eksamensspørgsmålene omfatter også mindst to ukendte bilag (tekster, figurer, tabeller eller andet), som du også skal gennemgå under eksamen.

  Om den skriftlige eksamen

  Til den skriftlige eksamen skal du besvare spørgsmål, der stilles inden for kernestoffet, og tager udgangspunkt i, at matematik på B niveau beherskes.  Alle hjælpemidler er tilladte. Dog er det ikke tilladt at have kontakt til omverdenen.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Kemi A?

  Du kan følge Kemi på A-niveau, hvis du har gennemført Kemi på B-niveau. Det anbefales, at du har afsluttet eller følger Matematik på B-niveau.

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb