International økonomi B

Læs International økonomi på B-niveau

I International Økonomi B kommer du til at arbejde med Danmarks økonomiske udfordringer i den internationale økonomi og konkurrence. Du kommer også til at arbejde med internationale og globale økonomiske temaer. Du vil også lære om aktuelle økonomiske problemstillinger. 

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i International økonomi B?

  I International Økonomi B kommer du til at arbejde med forskellige temaer. Du kommer for eksempel til at arbejde med Danmarks økonomiske udfordringer i den internationale økonomi og konkurrence. Det kan eksempelvis være udfordringer med BNP-Vækst, betalingsbalancen, inflation og økonomisk ulighed. Du kommer også til at arbejde med internationale og globale økonomiske temaer. Eksempler på dem kan være verdenshandelens udvikling og fordeling, handelsteori, EU's indre marked og forskellige handelsorganisationer. 

  Meget af undervisningen vil tage udgangspunkt i emner og udfordringer for både enkelte lande, større og mindre regioner, forskellige virksomheder eller befolkningsgrupper, som påvirkes af globaliseringen og den indenlandske økonomi. 

  Som en del af undervisningen indgår der mindre opgaver med stigende sværhedsgrad. Hensigten er både at øve den skriftlige formidling og mundtlige oplæg. Det kan eksempelvis være på baggrund af systematisk arbejde med synopser og andet. 

  Som afslutning på undervisningen udarbejder du og en mindre gruppe et projekt. Det vil handle om et land, der er betydningsfuldt for verdensøkonomien. På baggrund af gruppeprojektet skal du selvstændigt udarbejde en synopsis. Den danner grundlag for din eksamination. 

   

  Læreplan for International økonomi B

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for International økonomi B
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i International økonomi B?

  Du afslutter International økonomi B med en mundtlig eksamen. Den varer 30 min.

  Der en ingen forberedelsestid. Eksamen tager udgangspunkt i en synopsis. Den har du udarbejdet på forhånd og sendt til censor forud for eksamen. Synopsen er et krav for at gå til eksamenen. 

   

   

  Om den mundtlige eksamen

  Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i din præsentation af de faglige sammenhænge og teorier, der danner grundlag for konklusionen i din synopsis. Præsentationen må højst vare 10 minutter. Resten af eksamen foregår som en dialog mellem dig, eksaminator og måske censor. Sidste del varer ca. 15 min.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på International økonomi B?

  Du kan følge International økonomi på B-niveau, hvis du opfylder de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

  Herudover anbefaler vi, at du har haft Samfundsfag C og/eller Erhvervsøkonomi C.

   

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb