Idræt B

Læs Idræt på B-niveau

I Idræt B bliver du udfordret både teoretisk og praktisk. På faget opnår du teoretisk viden inden for naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske områder af idrætsfaget, og får færdigheder inden for seks praktiske discipliner.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Idræt B?

  I Idræt B bliver du udfordret både teoretisk og praktisk. På faget opnår du teoretisk viden inden for naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske områder af idrætsfaget. Derudover får du færdigheder inden for seks praktiske discipliner.

  Undervisningen i Idræt B består af 40% teori og 60% praktik.

  Teoretisk arbejdes der undervejs med forskellige temaer. Eksempelvis kan du komme til at arbejde med almen- eller træningsfysiologi, træningsplanlægning og sundhed, kost og fysisk aktivitet. Du kan også komme til at arbejde med idræt i en kulturel og samfundsmæssig kontekst, idrættens organisering eller dansk idrætshistorie.

  I den praktiske del kommer du til at beskæftige dig med seks discipliner indenfor hovedområderne ’Boldspil’, (fx fodbold og volleyball) ’Musik og bevægelse’ (fx dans og rytmisk gymnastik) og ’Nye og klassiske idrætsgrene' (fx atletik, kampsport eller tennis).

   

  Læreplan for Idræt B

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Idræt B
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Idræt B?

  Idræt B afsluttes med en mundtlig/praktisk prøve. Eksaminationstiden er sammenlagt ca. 45 minutter pr. eksaminand. 

  Om den mundtlige del

  I den mundtlige del af prøven trækker du en individuel opgave, der er formuleret som en case og en række tilhørende spørgsmål. Du får ca. 48 min. forberedelsestid, og eksaminationen derefter varer ca 24. min.

  Om den praktiske del

  Den praktiske del af prøven er en gruppeprøve med tre eller fire eksaminander i hver gruppe. I prøven indgår seks gennemførte forløb fra undervisningen. Ud fra de seks forløb sammensættes et antal forløbspakker bestående af tre forløb, ét fra hvert færdighedsområde. Gruppen trækker en forløbspakke, og udarbejder i forberedelsestiden en fælles drejebog for forløbspakken. Den praktiske eksamen varer 21 min. pr eksaminand, og der gives ca. 24 timers forberedelsestid.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Idræt B?

  Du kan følge Idræt på B-niveau, hvis du opfylder de almindelige krav til den uddannelse, du taget faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb