Historie B

Læs Historie på B-niveau

I Historie B lærer du om fortidige forhold og beskæftiger dig med, hvordan mennesker har levet under forskellige vilkår gennem tid frem til i dag. Faget giver viden og kundskaber om fortidige begivenheder og den måde verden har udviklet sig på frem til i dag.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Historie B?

  I Historie B lærer du om fortidige forhold og beskæftiger dig med, hvordan mennesker har levet under forskellige vilkår gennem tid frem til i dag. Faget giver viden og kundskaber om fortidige begivenheder og den måde verden har udviklet sig på frem til i dag.  

  På faget kommer du til at beskæftige dig med nutidige fortolkninger af fortiden og der skelnes klart mellem fortid (det der var engang) og historie (den måde vi fortolker fortiden på). Men historiefaget handler også om identitet for individer og fællesskaber. Hvordan forstår vi os selv og hvilke historier bygger vi som samfund og individer vores identitet op omkring? 

  På Historie B kommer du til at arbejde både med kilder fra en fjern fortid og med helt moderne fortolkninger af fortidenI dag blive vores historiebevidsthed formet af en lang række forskellige faktorer fx turistrejser, historiske film, tv-serier, computerspil, museer, tegnefilm, debatprogrammer og nyhedsmedier. Derfor tager vi alle former for historieformidling alvorligt. I historiefaget er fortiden levende, og du vil blive opmærksom på at vores opfattelse af fortiden hele tiden ændrer sig. 

  Undervejs på Historie B vil du komme til at arbejde med minimum seks forskellige forløb der spænder vidt i tid, geografi og temaer. Fra Danmarks historie til verdenshistorie og fra førmoderne historie til det 20. århundredes historie. 

  Læreplan for Historie B

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på uvm.dk.

  Gå til læreplan for Historie B
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Historie B?

  Historie B afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min. Før eksamen har du 90 min. forberedelsestid.

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen trækker du ca. 4 siders ukendt materiale, inden for et af de forløb du har arbejdet med. Med udgangspunkt i materialet og undervisningen skal du opstille et par problemstillinger, som du fremlægger og besvarer under selve eksaminationen. Det er vigtigt, at du kan arbejde kildekritisk og analytisk. Materialet vil typisk både omfatte kilder fra de historiske perioder du har arbejdet med og moderne holdningsprægede tekster.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Historie B?

  Du kan følge Historie på B-niveau, hvis du opfylder de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb