Fysik C

Læs Fysik på C-niveau

I Fysik C kommer du til at arbejde med forskellige emner fra fysikkens verden. Du kommer til at arbejde med simple fysiske modeller både teoretisk og eksperimentelt, og du kommer til at lære at gennemføre praktiske undersøgelser af fysiske fænomener.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Fysik C?

  I Fysik C kommer du undervejs til at arbejde med forskellige emner. Du kommer fx til at arbejde med ”Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede”, hvor der er fokus på atomernes opbygning, solsystemet og universets udviklingshistorie set fra fysikkens synspunkt. Under emnet ”Energi” vil du få viden om forskellige energiformer og energiomsætninger mellem disse. Under emnet ”Lyd og lys” vil du kunne komme til at arbejde med fysiske egenskaber ved lyd og lys, samt hvordan de påvirker vores sanser.

  Du kommer undervejs til at arbejde med simple fysiske modeller både teoretisk og eksperimentelt. Du bliver også præsenteret for eksempler på fænomener, fx toner og klangfarve, som man er i stand til at forklare ved brug af fysiske modeller, men også for de begrænsninger de enkelte modeller har.

  I faget kommer du til at arbejde med eksperimenter i ca. 20 % af undervisningstiden. Du kommer til at lære at gennemføre praktiske undersøgelser af fysiske fænomener, anvende de mest almindelige fysikapparater, og bruge og skifte mellem de forskellige måder viden repræsenteres på i fysik.

  I Fysik på C-niveau vil du derudover opleve, at der bliver inddraget fagligt aktuelle hverdagsorienterede, samfundsrelevante eller globale problemstillinger.

  I Fysik C bruger vi programmet 'LoggerPro'. Programmet kan ikke downloades på fx Chromebooks, og derfor anbefaler vi, at du i undervisningen anvender en PC eller Mac. Du skal have adgang til programmet, for at du kan gå til eksamen i fysik.

  Læreplan for Fysik C

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Fysik C
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Fysik C?

  Fysik C afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 24 min. Før eksamen har du 24 min. forberedelsestid.

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen eksamineres du i spørgsmål, du allerede kender. Spørgsmålene dækker det, der er arbejdet med i løbet af undervisningen. Du får inden eksamen udleveret et bilag, som du har med dig i forberedelsen. Bilaget kan være et foto eller en figur men ikke lange tekster, der skal læses. Til mange af emnerne vil der også høre et forsøg. Man har, så vidt det er muligt, lov til, at have apparaterne, som er brugt til forsøgene med både til forberedelsen og til eksaminationen. Det er dog ikke meningen, at man skal udføre forsøgene til eksamen, apparaterne giver bare bedre mulighed for, at forklare hvordan et forsøg er lavet.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Fysik C?

  For at du kan følge Fysik på C-niveau, skal du som min. følge Matematik på C-niveau. Det anbefales dog, at du allerede har afsluttet det.

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb